Slachtoffers misbruik en geweld melden zich bij hulplijn

Artikel geplaatst op 6-1-16 om 11:00

Aandacht voor misbruik en geweld helpt om stilte te verbreken

147 slachtoffers van seksueel misbruik en fysiek en psychisch geweld zijn in november verder geholpen via de landelijke hulplijn en de website www.verbreekdestilte.nl. In december waren dat 129 slachtoffers. Ter vergelijking: in oktober 2015 - de maand voor de start van de campagne - wisten in totaal 29 mensen via Slachtofferhulp Nederland de juiste hulp te vinden.

Slachtofferhulp Nederland startte maandag 2 november 2015 de campagne: ‘Verbreek de stilte’. Via radiospotjes, advertenties, posters en de inzet van social media riep de hulporganisatie slachtoffers van misbruik en geweld op contact te zoeken. In de campagneperiode hebben in totaal via mail en telefoon 577 mensen contact gezocht met hun verhaal over seksueel misbruik of geweld in welke vorm dan ook.

“Een heel mooi resultaat”, vindt Alexandra Houbiers, directeur Programma en Innovaties bij Slachtofferhulp Nederland. “Veel aandacht op radio, tv, kranten en andere media kan er dus voor zorgen dat mensen over de streep worden getrokken om hun verhaal te vertellen en hulp te zoeken. En het is zo belangrijk om de stilte te verbreken. Pas als we weten dat er misbruik of geweld heeft plaatsgevonden kunnen we, als samenleving, slachtoffers hulp bieden, daders aanpakken en hardnekkige patronen doorbreken.”

#zeghet

In de campagneperiode, die liep van begin november tot eind december 2015, werden in totaal 498 spotjes op Sky radio en Slam FM uitgezonden, stonden bij de start van de campagne advertenties in Metro en Privé, werden 400 posters opgehangen in uitgaansgelegenheden en was er, mede dankzij het feit dat slachtoffers hun verhaal ook in de media durfden te vertellen, veel aandacht in landelijke en regionale media. Ook op social media via de hastags zeghet, een initiatief van Anke Laterveer, Stella Bergsma en Anousha Nzume, en ga naar verbreekdestilte.nl werden ervaringen gedeeld en mensen doorverwezen naar de landelijke hulplijn.

De website www.verbreekdestilte.nl en het bijbehorend 0900 nummer zijn sinds 2014, op advies van de commissies Samson en Deetman die onderzoek deden naar misbruik in de katholieke kerk en in de jeugdzorg, in de lucht. Via deze landelijke hulplijn worden slachtoffers van seksueel misbruik en slachtoffers van fysiek én psychisch geweld begeleid naar de juiste hulp.

In de media