Onderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten

Artikel geplaatst op 19-5-17 om 10:30

De commissie die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg, breidt haar onderzoek uit naar geweld in de jeugdzorg uit naar doven- en blindeninternaten. De commissie onderzoekt wat er is gebeurd, hoe het kon gebeuren, hoe de pupillen het hebben ervaren en de invloed die het geweld of misbruik heeft gehad op hun latere leven.

Meldpunt

Het gaat om kinderen die vanwege hun handicap juist extra kwetsbaar zijn."

De commissie biedt een luisterend oor aan slachtoffers. Als u daar toestemming voor geeft, maakt de commissie gebruik van de verhalen om onderzoek te doen. Slachtoffers die melding willen doen, kunnen contact opnemen met de commissie via het meldpunt van de commissie. Op de website van de commissie vindt u ook een filmpje met ondertiteling en gebarentaal: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/

Hulp voor slachtoffers

Slachtoffers van geweld of misbruik in doven- en blindeninternaten kunnen contact met ons opnemen voor hulp en advies.