NOC*NSF vraagt Slachtofferhulp Nederland voor ondersteuning van slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Artikel geplaatst op 12-12-17 om 17:00

Vandaag heeft de Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport haar onderzoeksrapport aangeboden aan NOC*NSF.

De  onderzoekscommissie is ingesteld door NOC*NSF en werd vanaf mei 2017 geleid door oud-minister Klaas de Vries. Het onderzoek van de commissie had tot doel een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Onderzoeksrapport
Uit het rapport blijkt dat 12% van de sporters als kind op z’n minst één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. De commissie dringt in het rapport er op aan om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan. Dat geldt voor de aanpak van incidenten én ter voorkoming van seksuele intimidatie en misbruik in de sport .

NOC*NSF heeft aangegeven de aanbevelingen van de commissie over te nemen. Een van de adviezen is dat emotionele, praktische en juridische ondersteuning van slachtoffers wordt verzorgd door Slachtofferhulp Nederland. De sportkoepel wil met Slachtofferhulp Nederland afspraken maken om hulp voor slachtoffers in de sport te versterken. Slachtofferhulp Nederland biedt in samenwerking met ketenpartners ondersteuning aan slachtoffers van intimidatie en misbruik in de sport.

Verbreek de stilte
Wij weten dat slachtoffers uit schaamte of angst om niet geloofd te worden niet over de intimidatie of het misbruik durven te praten. Dit zwijgen duurt soms jaren. Slachtofferhulp Nederland blijft slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik in de sport aanmoedigen om de stilte te verbreken. Slachtoffers kunnen contact opnemen met de Hulplijn Verbreek de stilte van Slachtofferhulp Nederland via 0900 9999 001. Via www.verbreekdestilte.nl is ook contact per mail of chat mogelijk. Ook is het mogelijk om anoniem contact te hebben met de Hulplijn.
De Hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele, juridische en praktische ondersteuning. De medewerker van de Hulplijn bekijkt met het slachtoffer welke hulp het beste bij de behoefte en situatie past. Indien nodig verwijzen de medewerkers gericht door naar gespecialiseerde (externe) hulpverlening.

Meer informatie
Meer informatie over Slachtofferhulp Nederland, de Hulplijn Verbreek de stilte en onze ondersteuning vindt u op www.verbreekdestilte.nl en www.slachtofferhulp.nl.

Het rapport van de Onderzoekscommissie is gepubliceerd op www.simonderzoeksport.nl.