Opvang slachtoffers mensenhandel moet beter

Artikel geplaatst op 18-10-17 om 16:30

“Het is schokkend, maar voor ons helaas niet verrassend dat een grote groep jonge slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting buiten beeld blijft. Wij gaan hiermee aan de slag om in overleg met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Comensha, de Centra Seksueel Geweld en de slachtofferadvocaten te werken aan betere opvang”, aldus Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. “Hoe kunnen we deze slachtoffers beter bereiken en hun hulpvraag aan het licht brengen, dat is de uitdaging waar we voor staan.”

Jansen is blij met het onderzoek. “Door dit soort onderzoek krijgen we eindelijk meer zicht op het werkelijke probleem”, aldus Jansen die het pleidooi van Dettmeijer voor extra capaciteit bij de politie onderschrijft en ervoor pleit dat ook de rechtspraak meer oog heeft voor deze kwetsbare groep slachtoffers. “De Europese Slachtofferrichtlijn verplicht EU-lidstaten om extra aandacht te hebben voor slachtoffers van mensenhandel, want zij zijn een kwetsbare groep. Het wettelijke kader ligt er dus al.”

Slachtofferhulp Nederland werkt al samen met Comensha, de Centra Seksueel Geweld en slachtofferadvocaten om slachtoffers van mensenhandel en (seksuele) uitbuiting te ondersteunen. “Daarnaast zorgen wij dat ze geïnformeerd worden over hun rechten in het strafproces, ondersteunen we hen bij het uitoefenen daarvan en brengen hen in contact met gespecialiseerde organisaties als Comensha”, aldus Jansen. Maar ook bij deze organisaties komt maar een deel van het werkelijke aantal slachtoffers in beeld. Met initiatieven als ‘Verbreek de stilte’, waar slachtoffers – anoniem – aan de bel kunnen trekken en advies en hulp kunnen krijgen probeert Slachtofferhulp Nederland de drempel te verlagen. “Maar dat is nog niet genoeg. En daar willen we verandering in brengen”, aldus Jansen.

Bent u slachtoffer of kent u een slachtoffer van mensenhandel en (seksuele) uitbuiting? Meer informatie vind u op www.slachtofferhulp.nl/seksueel-misbruik/Delicten/Mensenhandel/ en op www.verbreekdestilte.nl. Het is mogelijk om anoniem contact met ons op te nemen.