Rechten van slachtoffers van strafbare feiten in andere EU-landen

Artikel geplaatst op 28-11-17 om 13:30

Bent u als Nederlander tijdens uw verblijf in een ander EU-land slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer van een strafbaar feit? Dan heeft u een aantal rechten. Slachtofferhulp Nederland heeft in een informatieblad deze rechten voor u op een rij gezet. Ook leest u in dit informatieblad wat Slachtofferhulp Nederland voor u kan betekenen en hoe u binnen de EU met andere slachtofferhulpinstanties in contact kan komen.

Lees het informatieblad Rechten van slachtoffers van strafbare feiten in andere EU-landen

EU-richtlijn slachtofferrechten

Dankzij de Europese richtlijn hebben slachtoffers van strafbare feiten in alle EU-landen recht op passende informatie, tegemoetkoming in de schade, ondersteuning door een slachtofferhulporganisatie, bescherming en het recht om aan het strafproces deel te nemen. Binnen de Europese Unie gelden voor alle slachtoffers dezelfde minimumrechten. 

Ondersteuning door Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland kan u als slachtoffer van een strafbaar feit of nabestaande van eenslachtoffer van een strafbaar feit in een ander EU-land gratis psychosociale ondersteuning bieden via verschillende contactmogelijkheden, zoals de telefoon, e-mail en chat. U kunt er ook voor kiezen na thuiskomst gebruik te maken van onze psychosociale ondersteuning. Na uw thuiskomst kan Slachtofferhulp Nederland u ook helpen bij het uitoefenen van uw rechten bij een strafbaar feit in een ander EU land. Slachtofferhulp Nederland werkt hierbij nauw samen met andere slachtofferorganisaties in de EU. Deze slachtofferorganisaties zijn verenigd in een Europese Koepelorganisatie: Victim Support Europe.