Sander Dekker minister voor Slachtofferhulp

Artikel geplaatst op 30-10-17 om 11:00

Donderdag 26 oktober is Sander Dekker beëdigd als Minister voor Rechtsbescherming bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. SIachtofferhulp zit in het takenpakket van deze minister zonder portefeuille. Verder draagt hij de verantwoordelijkheid voor onder andere de Raad voor de Rechtspraak/Zittende magistratuur en de juridische beroepen en rechtsbijstand.

Sander Dekker
Minister voor Rechtsbescherming
Ferdinand Grapperhaus
Minister van Justitie en Veiligheid


Justitie en Veiligheid

Ferdinand Grapperhaus is de nieuwe minister van Jusitie & Veiligheid. Hij houdt zich onder andere bezig met de politie en het OM en het Wetboek van Strafrecht. Ook onderwerpen als Rampenbestrijding & crisisbeheersing en Criminaliteitsaanpak mensenhandel komen op het conto van de Minister van Justitie en Veiligheid. Minister Grapperhaus zal daarnaast de MH17-strafzaak op zich nemen. Overigens liggen de wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering bij beide ministers.

Rosa Jansen: 'Het belang van het slachtoffer stellen wij altijd voorop en de positie in de keten is daar onlosmakelijk mee verbonden. In ons kennismakingsgesprek met de minister zullen we vragen naar zijn ideeën over de verdere verbetering van de positie van het slachtoffer in de keten. Ik ga ervan uit dat de verdeling van de partners in de strafrechtelijke keten over twee ministers de samenwerking niet bemoeilijkt. Het is een verrassende keuze.'

Bekijk hier de portefeuilleverdeling van beide ministers

Duobanen en verantwoordelijkheid

Grapperhaus vatte woensdag zijn werkverdeling met Dekker samen met: ‘Ik ben verantwoordelijk.’ De Eerste Kamer had vragen gesteld over de duobanen op verschillende ministeries. Artikel 44 van de Grondwet bepaalt  dat slechts één minister de leiding over een departement kan hebben. Het nieuwe kabinet laat weten dat het niet de bedoeling heeft meerdere kapiteins op een schip te hebben. De ministers ‘voor’ laten de eindverantwoordelijkheid van het ministerie aan de ministers ‘van’.