Slachtoffers misbruik sport: verbreek de stilte

Artikel geplaatst op 16-5-17 om 10:30

Vandaag start de onderzoekscommissie haar onderzoek

Slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik in de sport worden opgeroepen zich te melden bij de onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie is vandaag, dinsdag 16 mei, formeel met haar onderzoek gestart. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland kunnen slachtoffers van misbruik in de sport helpen bij het doen van een melding. Vanzelfsprekend kunnen slachtoffers ook bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied.

Verbreek de stilte

De media-aandacht voor misbruik in de sport kan emoties en vragen oproepen bij slachtoffers. Vaak durven slachtoffer uit schaamte niet over de intimidatie of het misbruik te praten. Dit zwijgen duurt soms jaren. Slachtofferhulp Nederland roept slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik in de sport op de stilte te verbreken. Slachtoffers kunnen contact opnemen met de Hulplijn Verbreek de stilte van Slachtofferhulp Nederland via 0900 9999 001. Via www.verbreekdestilte.nl is ook contact per mail of chat mogelijk. Vanzelfsprekend is het mogelijk om anoniem contact te hebben met de Hulplijn.

De medewerker van de Hulplijn bekijkt met het slachtoffer welke hulp het beste bij de behoefte en situatie past. Indien nodig verwijzen de medewerkers gericht door naar gespecialiseerde (externe) hulpverlening.

Commissie de Vries

De onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport is ingesteld door NOC*NSF en wordt geleid door oud-minister Klaas de Vries. Het onderzoek van de commissie heeft tot doel een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Een ander doel is om sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag te adviseren. Meer informatie over de commissie vindt u op www.simonderzoeksport.nl.

Meer informatie

Meer informatie over Slachtofferhulp Nederland, de Hulplijn Verbreek de stilte en onze ondersteuning vindt u op www.verbreekdestilte.nl en www.slachtofferhulp.nl.

Lees ook het nieuwsbericht dat 13 april op onze website verscheen: Slachtofferhulp Nederland gaat misbruikte sporters helpen.