Uitkomst debat verbetering digitale dienstverlening politie

Artikel geplaatst op 16-6-17 om 10:00

"Slachtoffers kiezen zelf hoe ze communiceren met de Politie"

De politie heeft woensdag 31 mei een livestream uitgezonden, waarbij vertegenwoordigers van verschillende organisaties met elkaar in gesprek gingen over hoe de digitale dienstverlening van de politie kan worden verbeterd. Victor Jammers, lid van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland nam deel aan het gesprek. We vroegen hem naar zijn ervaringen en leerpunten uit het debat.

‘Het is bijzonder dat de politie dit debat heeft georganiseerd’, zegt Victor Jammers. ‘Het is voor de eerste keer dat ze dit gesprek met een groot internetpubliek hebben gevoerd en uitgezonden. Dat vond ik stoer en vernieuwend en dat verdient alle lof.
Thema van het gesprek was de digitale dienstverlening door de politie. Hier horen nadrukkelijk ook slachtoffers bij. Wij dragen uit dat de burger en het slachtoffer degene is die kiest hoe hij met de politie wil communiceren.’

Cybercrime en aangifte doen

Cybercrime was één van de onderwerpen die aan bod kwam. De politie krijgt steeds meer oog voor deze vormen van criminaliteit, maar nog maar weinig slachtoffers doen hier aangifte van. Victor Jammers: ‘Slachtoffers zijn zelf goed in staat om de keuze te maken om wel of niet aangifte te doen. Heel veel criminaliteit leidt niet tot aangifte, neem bijvoorbeeld zakkenrollerij. Dan bellen de meeste slachtoffers - begrijpelijk - eerder de bank om de pasjes te blokkeren dan dat ze aangifte doen.  Bij zedenmisdrijven daarentegen wordt vaak om een verkeerde reden geen aangifte gedaan. Slachtoffers zijn dan vaak bang voor represailles van de dader. Het is goed om te achterhalen om welke redenen mensen geen aangifte doen van cybercrime.’ 

Leerpunten en ontwikkelingen

Zijn er leerpunten of ontwikkelingen uit het gesprek op 31 mei die we voor onze organisatie kunnen benutten? Victor Jammers: ‘Het is duidelijk dat de politie steeds actiever wordt op sociale media en hier ook ‘dedicated’ medewerkers voor in zet. Daarnaast is een politievlogger actief (@JanW_PAB247 op Twitter) die op een toegankelijke manier een inkijkje geeft in het politiewerk.
Ook slachtoffers en burgers delen vaker beelden van misdrijven die kunnen helpen bij het oplossen hiervan. Daarnaast zijn buurtagenten ook vaker actief op sociale media, waardoor het voor burgers laagdrempeliger is om contact op te nemen.Vanwege deze ontwikkelingen is het erg belangrijk om kennis uit te blijven wisselen met de politie voor het verbeteren van onze eigen online dienstverlening.’

Kijk hier de live-stream terug: