Subsidieregeling voor slachtoffers van een overval

Artikel geplaatst op 8-1-13 om 16:00

Mensen die slachtoffer zijn geworden van een overval, kunnen ook in 2013 subsidie krijgen voor het nemen van preventieve maatregelen. De daarvoor bestemde subsidieregeling wordt met een jaar verlengd.

U komt in aanmerking voor de subsidie als de overval plaats vond in uw huis of bedrijf en gepaard ging met (dreiging van) geweld. De subsidie vergoedt maximaal €1.000 aan preventieve maatregelen, zoals camera’s, dievenklauwen of extra sloten.

Aanvraag indienen

U kunt de subsidie aanvragen op bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hier vindt u ook de voorwaarden.

Preventie stimuleren

Om het nemen van preventieve maatregelen door slachtoffers van overvallen te stimuleren is in 2010 een tijdelijke subsidieregeling ingesteld. De regeling is nu door het Minister van Veiligheid en Justitie verlengd tot 31-12-2014.