Als u getuige was

U bent getuige geweest van een misdrijf of verkeersongeluk. Ieder mens gaat op zijn eigen manier om met het zien van een ingrijpende gebeurtenis. Hoe u dit het beste kunt doen laat zich niet vatten in hapklare tips en trucs. Wel kunnen wij u advies en tips geven die u kunnen helpen de draad weer op te pakken. Misschien kan deze informatie u enige houvast bieden.

Wat kan ik zelf doen?

Het is belangrijk aandacht te hebben voor uzelf en de situatie waarin u zit. Het kan zijn dat u uw geduld sneller verliest. U bent bijvoorbeeld kortaf tegen uw kinderen of u reageert geïrriteerd als anderen u iets vragen. Hier vindt u enkele tips en aandachtspunten om hiermee om te gaan.
Aandacht voor uzelf

Stressreacties

Het is normaal als u van slag bent nadat u getuige bent geweest van een misdrijf of verkeersongeluk. U kunt gespannen, rusteloos of boos reageren.
Meer over stressreacties

Getuigenverklaring

In sommige gevallen vraagt de politie aan de getuigen om een verklaring af te leggen. Als de politie een verdachte heeft gevonden, kan zij u als getuige vragen om een aanvullende verklaringen af te leggen.
Meer hierover leest u in de folder U bent getuige in een strafproces op de website van de Rijksoverheid.

Komt u er zelf niet uit?

De medewerkers van Slachtofferhulp Nederland kunnen met u meedenken en u daar waar mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld bij het afleggen van een getuigenverklaring. U kunt ook terecht op het forum van Slachtofferhulp.
Neem gerust contact met ons op

Huisarts

Bent u na 4-6 weken nog steeds erg van slag? Lukt het u niet de normale gang van zaken op eigen kracht op te pakken? Neem dan contact op met uw huisarts.