Uw kind helpen

Een misdrijf of verkeersongeluk kan een diepe indruk achterlaten bij kinderen. Het is normaal dat kinderen na een ingrijpende gebeurtenis een tijdje uit hun doen zijn. Ieder kind reageert anders. Zij hebben net als volwassenen tijd nodig om de gebeurtenis te verwerken.

Hoe reageren kinderen na een misdrijf of verkeersongeluk?

Ieder kind reageert op zijn eigen manier; de ene loopt weg, de ander huilt veel of wordt snel boos. Hoe kinderen reageren hangt ook samen met de leeftijd van het kind.

Mogelijke reacties van kinderen

Hoe kan ik mijn kind helpen?

Door een nare gebeurtenis kan een kind het vertrouwen in zijn omgeving kwijt zijn. Het is belangrijk dat het vertrouwen van kinderen in u als ouder of verzorger blijft bestaan. Steun het kind met geduld en begrip en probeer het een gevoel van geborgenheid te geven.

Probeer het normale leven weer op te pakken: naar bed zoals gebruikelijk en gewoon weer naar school of naar de sportclub. Leg mensen in de omgeving van het kind zoals de leerkracht, ouders van vriendjes en familieleden uit wat er gebeurd is.

Neem de tijd voor het kind

  • Luister goed naar uw kind.
  • Kijk goed naar wat er in het kind omgaat.
  • Vraag het kind wat hij of zij nodig heeft.
  • Nodig het kind uit om te praten over wat er gebeurd is, maar dring niet aan.
  • Stimuleer het kind om gevoelens te uiten, verdriet hebben mag!
  • Geef eerlijk antwoord op alle vragen. Als u dingen verzwijgt, gaan kinderen er zelf over fantaseren. Dat is vaak erger dan de pijnlijke waarheid.
  • Sta het kind tijdelijk toe dat het zich anders gedraagt en wellicht onhandelbaar is. Natuurlijk mag u wel grenzen stellen.

Let ook op uzelf

Ook voor u zelf kan het belangrijk zijn om met iemand te praten. U staat er niet alleen voor. Mogelijk kunt u bij vrienden of familie terecht en in ieder geval bij een van onze medewerkers. U kunt ook terecht op het forum van Slachtofferhulp. Hier kunt u uw verhaal delen en de ervaring van anderen lezen.

Als het niet beter gaat?

Als het kind na 4-6 weken nog niet de oude is, of als u zich zorgen maakt over het kind, dan is het verstandig hulp te zoeken. Uw huisarts is daarvoor de eerst aangewezen persoon. Ook kunt u aankloppen bij een instelling voor Maatschappelijk Werk in uw regio of bij Centrum Jeugd en Gezin.


Article image Snel antwoord via social media

Het webcareteam is aanwezig van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Zij beantwoorden uw vraag binnen 2 uur. Stuur ons een bericht via Facebook of Twitter