Hoe reageren kinderen?

Ieder kind reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis en verwerkt deze op zijn eigen manier. Het is normaal dat kinderen na een ingrijpende gebeurtenis een tijdje uit hun doen zijn. Na een verkeersongeluk of een misdrijf kan het kind de volgende reacties laten zien.

Wat doen kinderen?

 • weglopen
 • aan de grond genageld staan
 • huilen
 • schreeuwen
 • kwaad worden
 • niets meer kunnen zeggen
 • doen alsof er niets aan de hand is

Wat voelen kinderen?

Kinderen kunnen zich machteloos voelen. Dat kan samengaan met onrust en angstgevoelens. Dit kan zich uiten in lichamelijke reacties zoals zweten, hartkloppingen of kortademigheid.

Wat denken kinderen?

Veel kinderen vertellen achteraf dat ze dachten dat het ging om een grap, een droom of een film.

Hoe verwerken kinderen?

Op het ene moment zal het kind aan de gebeurtenis terugdenken, op het andere moment sluit het zich er juist voor af. Doordat het opnieuw beleven afgewisseld wordt met afsluiting kan het kind als het ware even op adem komen. Het is goed het kind hiervoor de ruimte te bieden.

Opnieuw beleven

 • Hevig schrikken
 • Dromen, nachtmerries en slapeloosheid
 • Telkens opnieuw de gebeurtenis voor je zien, net als in een film
 • Angst en een gevoel van onveiligheid
 • Niet alleen durven zijn
 • Naspelen van de gebeurtenis

Afsluiten

 • Momenten waarop het kind doet alsof er niets gebeurd is
 • Lusteloosheid
 • Onverschilligheid
 • Interesseverlies

Ontwikkelingsfase

De manier waarop een kind een ingrijpende gebeurtenis verwerkt hangt ook samen met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt: een baby heeft andere behoeften dan jongeren. Meer hierover leest u in de folder 'Een kind helpen na een misdrijf of verkeersongeluk'

Een kind helpen

Door een nare gebeurtenis kan een kind het vertrouwen in zijn omgeving kwijt zijn. Het is belangrijk dat het vertrouwen in u als ouder of verzorger blijft bestaan. Steun het kind met geduld en begrip en probeer een gevoel van geborgenheid te geven.
Advies om het kind te helpen