Praten met de media?

Bent u door een journalist gevraagd om uw verhaal te vertellen in de media? En heeft u besloten uw verhaal aan de media te vertellen? Bereid u dan goed voor. Deze tips kunnen u daarbij helpen.

1.  Neem de tijd om goed na te denken of en waarom u de media te woord wilt staan.

2.  Als u wordt benaderd door de media, is het verstandig om nooit direct te beslissen of u meewerkt. U kunt vragen om bedenktijd, ook al is het maar een uur.

3. Zorg dat u weet met welke journalist van welk medium u precies te maken heeft.

4. Geef nooit zomaar antwoord op vragen van journalisten wanneer zij u benaderen. Zij gaan vaak voor en na het interview vriendelijk met u om, maar besef wel dat alles wat u de journalist vertelt, gebruikt kan worden in een artikel of tv-item. Dit geldt ook als u iets vertelt buiten het interview om.

5. Om vooraf duidelijkheid te krijgen over het media-item, kunt u de journalist de volgende vragen stellen:

 • Wat is het verzoek precies?
 • Waar gaat het verhaal of de uitzending over?
 • Wanneer wordt het item gepubliceerd of uitgezonden?
 • Hoe lang of groot wordt het item?
 • Worden er nog meer personen/partijen geïnterviewd?
 • Welke beelden zijn ze van plan te laten zien?

6. Als u heeft besloten aan een interview mee te werken, vraag dan eerst om een voorgesprek met de journalist. Tijdens dit voorgesprek krijgt u meer duidelijkheid over het interview. Let u tijdens het voorgesprek op dat u niet alvast vragen beantwoordt die u niet wilt beantwoorden. Geef duidelijk aan wat u wilt vertellen. Ga na dit voorgesprek na of u met deze journalist wil samenwerken.

7. Zorg dat u van te voren weet wat u wel of niet wilt en maak hier duidelijke afspraken over met de journalist. 

Enkele voorbeelden:

 • Wilt u met naam en achternaam genoemd worden?
 • Wilt u op televisie herkenbaar in beeld, of juist anoniem? Dat laatste gebeurt nog zelden.
 • Wilt u als nabestaande dat er beelden van het graf worden gemaakt?
 • Wilt u dat de media beeldmateriaal gebruiken van u of van het overleden slachtoffer in het tv-item of krantenartikel?
 • Wilt u dat uw huis en straat gefilmd worden?

De gemaakte afspraken kunt u ter bevestiging naar de journalist mailen, zodat er geen onduidelijkheid over bestaat. Bedenk wel dat de journalist u niets verplicht is, deze afspraak maakt u op basis van vertrouwen.

8. De media hebben vaak strakke deadlines en werken onder tijdsdruk. Zij willen daarom snel duidelijkheid of antwoord. Dit geldt ook voor het nalezen en controleren van interviewteksten. Zorg dat u weet hoe lang u de tijd heeft om te reageren. Als u meewerkt aan een interview, betekent dit dus ook dat u zich aan deze afspraak moet houden.

9. Meewerken aan een media-item kost tijd. Houdt u hier rekening mee.

10. Zorg ervoor dat u uw verhaal vóór publicatie in een krant of tijdschrift mag controleren op feitelijke onjuistheden. Dit betekent dat u enkel kijkt of de feiten in het artikel kloppen. Vaak staan journalisten het niet toe als u dingen wilt terugnemen die u letterlijk heeft gezegd, zoals een negatieve mening over iets of iemand.

Slachtofferhulp Nederland

Twijfelt u of u mee moet werken aan een interview? U kunt de voor- en nadelen in uw geval met een van onze medewerkers bespreken.
Neem contact met ons op