Op de hoogte blijven

Informatie over het strafproces

Nadat u aangifte heeft gedaan kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van het verloop van de zaak. Als u op de hoogte wilt blijven, zult u op bepaalde momenten over de zaak geïnformeerd worden.

Informatie over het strafproces

Hieronder leest u wanneer u geïnformeerd zult worden over het strafproces.

  • Als de zaak naar het openbaar ministerie wordt gestuurd
  • Als de politie de zaak afsluit
  • Over de start en voortzetting van de vervolging
  • Als wordt afgezien van (verdere) vervolging
  • Over de datum en tijdstip van de zitting
  • Over de einduitspraak

Informatie voor slachtoffers en nabestaanden die spreekrecht hebben

Slachtoffers en nabestaanden die het spreekrecht mogen uitoefenen hebben naast bovenstaande informatie ook recht op informatie over:

  • Hoe de voorlopige hechtenis van de verdachte verloopt
  • Wanneer de verdachte of veroordeelde vrij wordt gelaten of met verlof gaat.

Wel of niet op de hoogte blijven?

De keuze om wel of niet op de hoogte te blijven van het strafproces heeft voor en nadelen, die we hieronder kort bespreken:

  • Een voordeel kan zijn dat u weet wat er met uw aangifte gebeurt en u eventuele schade kunt verhalen als er een verdachte wordt aangehouden.
  • Een nadeel kan zijn dat u steeds opnieuw geconfronteerd wordt met het misdrijf. Dit kan het lastig maken de draad weer op te pakken

Vragen over uw recht op informatie?

Wilt u de keuze om wel of niet op de hoogte te blijven van het strafproces met iemand bespreken? Heeft u vragen over uw recht op informatie? Een van onze medewerkers kan u verder informeren.
Neem contact met ons op