Rechtshulp

Soms is juridische bijstand nodig bij het verhalen van schade in het strafproces. Wij adviseren dan om rechtshulp in te schakelen. De rechtshulpverlener kan helpen bij het eisen van de schadevergoeding.

Wanneer heb ik rechtshulp nodig?

Wij adviseren aan de volgende personen om rechtshulp in te schakelen:

  • Slachtoffers van seksueel misbruik of seksueel geweld.
  • Slachtoffers van een ernstig geweldsmisdrijf.
  • Nabestaanden van moord of doodslag.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering die juridische bijstand biedt na schade en/of verwondingen? Dan kunt u daarop een beroep doen. De rechtshulpverlener kan helpen bij het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het eisen van de schadevergoeding. In een aantal situaties vergoedt uw rechtsbijstandverzekeraar de kosten van de advocaat van uw eigen keuze.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of Slachtofferhulp Nederland. Ook als u geen gebruik maakt van uw rechtsbijstandverzekering adviseren wij u het voorval te melden bij uw verzekeraar.

Rechtshulpverlener kiezen

Als u ondersteuning wilt van een advocaat adviseren wij u te kiezen voor een advocaat die gespecialiseerd is in slachtofferzaken. De advocaten die gespecialiseerd zijn in slachtofferzaken voldoen aan strenge eisen op het gebied van ervaring en deskundigheid. U vindt een lijst van slachtofferadvocaten op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat zijn de kosten voor rechtshulp?

Casemanagers van Slachtofferhulp Nederland

Voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van een slachtoffer van moord of doodslag hebben wij speciale casemanagers. Zij hebben de benodigde kennis en ervaring om slachtoffers en nabestaanden intensief en langdurig te ondersteunen in complexe zaken op zowel praktisch, juridisch en emotioneel gebied.