Strafzitting

De rechter beslist in de strafzitting of de verdachte schuldig is en legt eventueel een straf op. De strafzitting is in principe openbaar, u kunt hier dus bij aanwezig zijn. Als slachtoffer of nabestaande kunt u ook aanwezig zijn bij de strafzitting van een minderjarige verdachte. De rechter kan beslissen dat de zitting achter gesloten deuren plaatsvindt. In dit geval kunt u niet aanwezig zijn.

Wel of niet bijwonen van de zitting

U heeft de keuze om naar de strafzitting te gaan of om dit niet te doen.
Het bijwonen van de zitting heeft voor- en nadelen. U hoort dingen die u anders misschien nooit zou weten en u zult de verdachte te zien krijgen. 
De keuze kan moeilijk zijn. Een van onze medewerkers kan de voor- en nadelen samen met u in kaart brengen.

Voorbereiden op de zitting

Als u beslist om de zitting bij te wonen, dan kunnen wij dit samen met u voorbereiden. Het is ook mogelijk dat iemand van Slachtofferhulp Nederland met u meegaat naar de zitting.

In de voorbereiding op de zitting zal onder ander besproken worden:

  • het verloop van de zitting,
  • de deelnemers aan de zitting en hun plek in de zaal,
  • uw rechten als slachtoffer of nabestaande.

Kijkje in de rechtszaal

Benieuwd hoe het eraan toegaat tijdens een strafzitting? Neem een kijkje in de rechtszaal. Het is nu ook mogelijk om een virtueel kijkje te nemen in rechtbanken en gerechtshoven.

Article image
Bekijk de afbeelding op groter formaat. 

We kunnen u helpen

Wilt u de keuze om wel of niet aanwezig te zijn bij de zitting met iemand bespreken? Vindt u het fijn om de zitting voor te bereiden of wilt u dat een van onze medewerkers met u mee gaat? Neem gerust contact met ons op, onze hulp is altijd gratis.