Persvoorlichting

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen na een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk. In de pers en politiek treedt Slachtofferhulp Nederland op als belangenbehartiger.

Contact

Wilt u een item maken of een artikel schrijven over de hulpverlening of de visie van Slachtofferhulp Nederland? Neem dan contact op met één van onze persvoorlichters. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het Landelijk Kantoor van Slachtofferhulp Nederland en vragen naar de afdeling Communicatie via 088-7460746 of stuur een e-mail naar communicatie@slachtofferhulp.nl.

Buiten kantooruren hebben wij een perstelefoon. Het telefoonnummer van de perstelefoon is op aanvraag verkrijgbaar bij onze persvoorlichters.

Hulpverleningscijfers

In het jaarverslag 2016 leest u meer over de ontwikkelingen en projecten van Slachtofferhulp Nederland. U vindt in het jaarverslag ook onze hulpverleningscijfers terug.

Persberichten

Hieronder vindt u de 5 laatste persberichten.

13/07/2017 

Rosa Jansen nieuwe Voorzitter Raad van BestuurSlachtofferhulp Nederland

28/06/2017

3-daagse Summer School integrale slachtofferzorg van start

06/04/2017

1.100 meer zedenslachtoffers geholpen door vernieuwde dienstverlening - Jaarverslag 2016

07/11/2016

Bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland Harry Crielaars stapt over naar SMO Traverse (Tilburg)

24/10/2016

Lotgenotencontact in de wetenschappelijke schijnwerpers

Veelgestelde vragen

 • Slachtofferhulp Nederland biedt jaarlijks hulp aan 150.000 slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk. Slachtoffers kunnen bij ons terecht voor juridische, praktische en emotionele ondersteuning.

  Juridisch advies

  Slachtoffers krijgen na een ingrijpende gebeurtenis te maken met juridische zaken. Slachtofferhulp Nederland kan helpen bij:

  • schade verhalen
  • informatie over juridische procedures
  • begeleiding bij spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring

  Slachtofferhulp Nederland adviseert het slachtoffer over zijn of haar rechten en mogelijkheden.

  Praktische hulp

  Slachtofferhulp Nederland kan helpen bij de volgende praktische zaken:

  • schrijven van brieven en invullen van formulieren,
  • meegaan naar politie, arts, advocaat of rechtbank,
  • indien nodig, doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening zoals letselschadeadvocaat, of andere hulpverleners.

  Emotionele ondersteuning

  Wat Slachtofferhulp Nederland op emotioneel gebied kan betekenen is:

  • praten over hetgeen dat het slachtoffer heeft mee gemaakt en de gevolgen daarvan,
  • nagaan of de reactie van het slachtoffer 'normaal' is,
  • helpen om de draad van het leven weer op te pakken.

  Meer informatie over onze werkwijze.

 • Een casemanager is een gespecialiseerde beroepskracht van Slachtofferhulp Nederland die nabestaanden van moord- en doodslag langdurig ondersteunt en adviseert op juridisch, praktisch en emotioneel gebied.

  Mogelijke hulp van de casemanager:

  • Ondersteunen bij het regelen van de uitvaart.
  • Begeleiden en adviseren in het omgaan met de media.
  • Contact leggen en onderhouden met instanties, zoals werkgever, scholen van de kinderen en verzekeraars.
  • Het afhandelen van formulieren die ingevuld moeten worden in verband met het overlijden.
  • Nagaan of de gemaakte kosten kunnen worden verhaald op bepaalde fondsen.
  • Informeren over juridische zaken en over de rechten van nabestaande in een eventueel strafproces.
  • Het aanvragen van uitkeringen zoals AWW en bijstandsuitkering.
  • Het bijwonen van gesprekken met de officier van justitie ter voorbereiding op een strafzitting.
  • In contact brengen met andere hulpverleners of hulpverleningsorganisaties als dit nodig is.

  Meer informatie over het casemanagent

 • Slachtofferhulp Nederland wordt gefinancierd door de landelijke overheid (met name het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en gemeenten.

  Naast de verkregen overheidssubsidie krijgt Slachtofferhulp Nederland al jaren financiële steun van het Fonds Slachtofferhulp.

  Met de steun van dit Fonds worden de opleidings- en bijscholingskosten van de vrijwillige hulpverleners gefinancierd. Daarnaast worden andere projecten en activiteiten mogelijk gemaakt door het Fonds, zoals de werving van nieuwe vrijwilligers.

 • Slachtofferhulp Nederland en Fonds Slachtofferhulp zijn twee verschillende organisaties met ieder een eigen doelstelling.

  Slachtofferhulp Nederland is de landelijke organisatie die vanuit ruim 75 hulpverleningsbureaus jaarlijks hulp biedt aan 150.000 slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken, rampen en calamiteiten. Van de giften die het Fonds Slachtofferhulp ontvangt stellen zij een deel ter beschikking voor projecten van Slachtofferhulp Nederland op het gebied van onderzoek, verkeer en vrijwilligers.

  Meer informatie over het Fonds Slachtofferhulp

 • Hoe iemand reageert na een ingrijpende gebeurtenis, hangt af van de ernst van de gebeurtenis en hoe de omgeving reageert. Ook hoe het slachtoffer zich voelde voor de gebeurtenis is belangrijk.

  Stressreacties zijn normale reacties na een ingrijpende gebeurtenis. Meer informatie over stressreacties.

 • Van belang tijdens het verwerkingsproces is de juiste rechtsgang en strafmaat. Als hier veranderingen in optreden, bijvoorbeeld bij een vervroegde vrijlating van de dader of bij verlof, kunnen gevoelens van angst en onveiligheid een rol spelen.

  Het is van belang dat een slachtoffer hier op de juiste manier over geïnformeerd wordt.

 • Wij kunnen geen misdaadcijfers geven, hiervoor verwijzen we u door naar de politie. Wel zien we een toename in het totaal aantal hulpverzoeken bij Slachtofferhulp Nederland:

  • 150.000 in 2012
  • 133.000 in 2011
  • 123.000 in 2010
  • 107.000 in 2009

  Deze cijfers zeggen uiteraard niks over een eventuele toename in de misdaadcijfers aangezien niet elk slachtoffer gebruik maakt van hulp van Slachtofferhulp Nederland.

  Meer hulpverleningscijfers zijn terug te vinden in het jaarverslag 2012.

   

 • Helaas kan Slachtofferhulp Nederland om privacyredenen niet bemiddelen tussen een journalist en slachtoffers of nabestaanden.