Afscheid en herdenken

Goed afscheid kunnen nemen is erg belangrijk. Ook voor het rouwproces. Gewoonlijk is de uitvaart daarbij een eerste cruciaal moment. In de situatie waar we nu mee te maken hebben, is onzeker wanneer een uitvaart plaats kan vinden. Toch kan er ook nu al behoefte zijn om samen met alle mensen die om uw dierbaren heen stonden, een moment te hebben van afscheid en herdenken. Hiervoor kunt u een uitvaartondernemer of ritueelbegeleider inschakelen.

Herdenken in bredere kring

Bij deze vliegramp ontstaat ook de behoefte om gezamenlijk te herdenken met de lokale gemeenschap of samenleving. Zo staan we stil bij wat het verlies in ons leven betekent. Gezamenlijk herdenken maakt zichtbaar dat iets ontstellends is gebeurd, het biedt troost, verbondenheid, herkenning, erkenning en respect. Het samen herdenken herstelt iets van de verbinding tussen nabestaanden en de samenleving; een verbinding die door de ramp soms zo sterk verstoord lijkt omdat uw leven van het ene op het andere moment op zijn kop staat.

In uw omgeving zijn mogelijk al herdenkingsbijeenkomsten of stille tochten georganiseerd. Wellicht dat er nog meerdere volgen. Het bijwonen en meelopen kan hartverwarmend en ondersteunend zijn, maar ook moeilijk en zwaar. Het is dan ook nooit een verplichting hier bij aanwezig te zijn. Doe vooral wat goed voor u voelt. En omring u met mensen die u op dat moment en later kunnen steunen.

Handreiking

Voor organisaties, scholen, bedrijven of (lokale) overheden die een openbare herdenkingsbijeenkomst nog willen organiseren is de handreiking herdenken beschikbaar. Deze biedt veel praktische tips en aandachtspunten voor het organiseren van een herdenking. Alhoewel vooral gericht op gemeenten en overheid, bevat de handreiking ook veel tips die ook waardevol zijn voor herdenkingen op kleinere schaal, zoals op school of werk.

Verder praten?

Heeft u een vraag over de informatie op deze pagina? Wilt u van gedachten wisselen over afscheid en herdenken met andere direct nabestaanden? U heeft hiertoe de mogelijkheid op het besloten gedeelte van deze website.