Juridische zaken

Er komen op dit moment veel juridische zaken op u af, zoals juridische bijstand, aansprakelijkheid en schadevergoedingen. Het is goed mogelijk dat u met veel zaken onbekend bent, in deze situatie zijn sommige juridische zaken ook extra ingewikkeld.

Juridische bijstand

De ervaring leert dat de afwikkeling van de financiële schade na een vliegramp niet alleen gecompliceerd is, maar ook emotioneel belastend. Het is dan ook raadzaam deskundige juridische hulp in te schakelen.

U bepaalt zelf of u met het oog op een schadevergoeding al dan niet een advocaat inschakelt. U kunt het besluit nemen om nu al gebruik te maken van de diensten van een advocaat, maar u kunt dat besluit ook op een veel later tijdstip nemen. Wanneer u besluit een advocaat in te schakelen, dan is het aan te bevelen om u te laten bijstaan door een ter zake deskundig advocaat.

Gebleken is dat advocaten uit het buitenland (in ieder geval de Verenigde Staten) al contact met u opnemen. Soms melden zij zich met beloftes aan schadevergoeding die u kunt ontvangen in verband met het overlijden van uw dierbare(n). Het betreft advocaten die zich aan u opdringen en verwachtingen wekken. Het is zeer de vraag of die verwachtingen waargemaakt kunnen worden. U loopt het risico dat u (een deel van) de schadevergoeding aan hen moet afstaan. Slachtofferhulp Nederland adviseert u dringend om niet met deze advocaten in zee te gaan, niets toe te zeggen en geen enkel document te ondertekenen.