Stichting Vliegramp MH17

In november 2014 is de Stichting Vliegramp MH17 opgericht. De Stichting stelt zich ten doel de nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne op 17 juli 2014 te helpen bij het verwerken, het herdenken van de traumatische ervaring en het behartigen van hun belangen in de meest ruime zin van het woord. Kijk voor meer informatie over de Stichting Vliegramp MH17 op www.mh-17.nl.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere:

 • het bieden van een platform waarin nabestaanden in contact komen met gelijkgestemden,
 • het bevorderen van een duurzame samenwerking tussen nabestaanden en betrokken (overheids)instanties en het scherp monitoren van o.a. de activiteiten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie,
 • het vanuit de nabestaanden scherp monitoren/begeleiden van het proces van identificatie van slachtoffers en identificatie/teruggave van persoonlijke eigendommen,
 • het vormen van een officiële spreekbuis voor de nabestaanden en het verzorgen van adequate communicatie en informatie naar nabestaanden,
 • het ondersteunen van collectieve belangen bij juridische afhandeling, financiële zaken en schadeclaims (internationaal georiënteerd),
 • het bevorderen van een adequate en zorgvuldige informatievoorziening van alle instanties naar de nabestaanden,
 • het begeleiden van een mogelijk bezoek van de crashsite (indien gewenst door nabestaanden en indien mogelijk i.v.m. veiligheid),  
 • de organisatie van herdenkingen en/of een monument,
 • het behartigen van de belangen van familieleden van buitenlandse slachtoffers,
 • en het verwerven van fondsen.

Dit overzicht van activiteiten van de stichting is mede tot stand gekomen door voorstellen, die door nabestaanden zijn gedaan.

Het bestuur

De stichting is een organisatie van en voor de nabestaanden. Inmiddels is er een bestuur gevormd, dat bestaat uit nabestaanden. Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Evert van Zijtveld, voorzitter
 • Dennis Schouten, vice-voorzitter
 • Naomi Tamtelahitu, secretaris
 • Roel Risah, penningmeester
 • Piet Ploeg, bestuurslid (adviserend)

Het bestuur wordt administratief ondersteund door het secretariaat van Stichting Impact. Zij verzorgt o.a. de verslaglegging bij grote bijeenkomsten, het archiefbeheer en het beheer van enquêtegegevens en adressenbestanden. Daarmee is ook gewaarborgd dat gegevens in een beschermde omgeving worden bewaard.

De Adviesraad

De Stichting Vliegramp MH17 en het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17 bestaan uitsluitend uit nabestaanden. Dat is een bewuste keuze geweest. Maar gezien de complexiteit van alles wat te maken heeft met MH17 is er deskundige ondersteuning nodig. Het bestuur van de stichting wordt daarom bijgestaan door een Adviesraad, die de Stichting Vliegramp MH17 en het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert en ondersteunt. De Adviesraad bestaat uit de volgende deskundigen:

 • Drs. J. Smit, Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland
 • Prof. dr. B.P.R. Gersons, verbonden aan Stichting Centrum ’45 en Arq Psychotrauma Expert Groep
 • Prof. mr. Th.A. de Roos, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht
 • Prof. dr. mr. A.J. Akkermans, hoogleraar privaatrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 • L.tgen b.d J.L.H Eikelboom, Managing Director European Network for Cyber Security, daarvoor o.a. Directeur Operaties bij het Ministerie van Defensie

De heer Drs. J. Smit vervult de rol van Voorzitter in de Adviesraad.

Heeft u vragen of wilt u iets aan ons kwijt?

U kunt ons benaderen via de email op stichtingvliegrampmh17@gmail.com. 
Kijk voor meer informatie over Stichting Vliegramp MH17 op www.mh-17.nl.

Aanmelden voor de Stichting

Bent u nabestaande en wilt u zich aanmelden bij de stichting, dan kan dat via bovenstaand e-mailadres. Wilt u zo vriendelijk zijn bij uw aanmelding de volgende gegevens mee te zenden:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Uw telefoonnummer
 • De naam of namen van het/de slachtoffer(s) waarvan u nabestaande bent.

Wij zullen uw gegevens zeer zorgvuldig beheren en niet uit handen geven aan derden.

Op de hoogte blijven over de Stichting 

Op het besloten gedeelte van deze website heeft de Stichting een apart onderdeel waar de nieuwsberichten geplaatst worden. Om hier toegang toe te verkrijgen kunt u zich aanmelden via vliegrampoekraine@slachtofferhulp.nl.