Collega's en werknemers ondersteunen

Een bedrijfsoverval kan veel impact hebben op uw collega's of uw werknemers. Naast eventuele materiële schade, kan de overval heftige emoties oproepen. Gevoelens van angst, onveiligheid en boosheid zijn normaal. Hoe kunt u de schade beperken en een goede collega of werkgever zijn? Hieronder vindt u adviezen en tips.

Tips voor het ondersteunen van uw collega's of werknemers

  • Oordeel niet over de emoties van uw collega's of werknemers. Emoties horen bij een ingrijpende gebeurtenis.
  • Geef  de ruimte om over de gebeurtenis te vertellen.
  • Geef erkenning voor wat zij hebben meegemaakt.
  • Informeer en betrek alle collega's; ook collega's die niet bij de overval waren.
  • Indien daar behoefte aan is, kunt u een moment creëren voor onderlinge steun, bijvoorbeeld een groepsgesprek.
  • Nazorg: let op hoe het met uw collega's of werknemer(s) gaat. Vraag in de eerste 4 tot 6 weken regelmatig hoe het gaat. Gaat het na deze periode niet beter? Laat uw collega of werknemer dan contact opnemen met de huis- of bedrijfsarts.
  • Als werkgever: laat uw werknemers indien nodig zoveel mogelijk stapsgewijs terug komen in het dagelijks (werk)ritme.
  • Als werkgever: informeer uw werknemers over herstelbemiddeling. Contact met de overvaller kan bijdragen aan de verwerking.

Bent u werkgever? Lees dan onze uitgebreide tips en adviezen

In onze factsheet Uw werknemers ondersteunen na een bedrijfsoverval leest u meer over de ondersteuning aan uw werknemers.

Slachtofferhulp Nederland

Wilt u een bijeenkomst met alle collega's organiseren maar weet u niet hoe? Hebben uw werknemers behoefte aan ondersteuning bij het strafproces? Wij kunnen u bij bovengenoemde zaken ondersteunen.
Neem gerust contact met ons op.