Een slachtoffer helpen na huiselijk geweld

Maakt u zich zorgen over iemand uit uw omgeving en vraagt u zich af of deze persoon slachtoffer is van huiselijk geweld? Hieronder vindt u mogelijke signalen van huiselijk geweld en advies over hoe u hiermee om kunt gaan.

Signalen van het slachtoffer

Hieronder vindt u signalen die er mogelijk op kunnen wijzen dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld. Het slachtoffer:

 • gaat altijd onder begeleiding met de partner over straat
 • heeft nauwelijks contact met anderen, zelfs niet met de familie
 • moet altijd overal verantwoording over afleggen aan de partner
 • heeft regelmatig verschillende blauwe plekken, kneuzingen en botbreuken
 • mag niet over eigen geld beschikken
 • gedraagt zich nederig/slaafs ten opzichte van de partner
 • doet niets zonder eerst toestemming te vragen
 • heeft moeite met oogcontact
 • is zichtbaar bang voor de partner
 • is schrikachtig
 • zegt vaak: "Ik mag van mijn partner niet.........."

Signalen van de pleger

Het gedrag van iemand die huiselijk geweld pleegt, vertoont vaak het volgende gedrag. Hij of zij:

 • is snel jaloers
 • is eerst agressief en dan weer heel lief
 • behandelt de ander als zijn of haar bezit
 • maakt thuis dingen kapot
 • belooft steeds dat het niet meer gebeurt
 • wil altijd weten waar de ander is en wat hij of zij doet

Wel of niet benoemen?

Veel mensen vinden het moeilijk om zich te bemoeien met andermans privé-leven. Maar het kan al veel helpen als u een luisterend oor biedt aan iemand die problemen heeft. Betrokkenheid toont zich ook in het zien en bespreekbaar maken van iets.

Als u niet zeker weet of iemand te maken heeft met huiselijk geweld, ga dan zorgvuldig met de signalen om. Leg uw indrukken voor aan iemand die u vertrouwt of neem contact op met een instantie die u kan adviseren, zoals Veilig Thuis of de Hulplijn Seksueel Misbruik.