Naar de huisarts na huiselijk geweld

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Een afspraak met de huisarts is een verstandige eerste stap voor hulp. Uw huisarts kent u (en uw kinderen) meestal goed. Hij of zij kan met u meedenken over de beste manier om hiermee om te gaan.

Doorverwijzen

Er zijn verschillende instanties die u kunnen helpen in deze situatie. Uw huisarts heeft een compleet overzicht van de mogelijkheden en kan u doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar het Steunpunt Huiselijk Geweld, een tijdelijke verblijfplaats of praktische ondersteuning.

Lichamelijk onderzoek

Uw huisarts kan als dit nodig is lichamelijk onderzoek doen. Dit onderzoek vindt alleen plaats als u daar toestemming voor geeft. Lichamelijk onderzoek na huiselijk geweld is belangrijk om:

  • mogelijke verwondingen door het huiselijk geweld vast te stellen en te behandelen.
  • bewijsmateriaal te verzamelen voor wanneer u (later) aangifte wilt doen van het geweld.

Bedenk dat uw huisarts zwijgplicht heeft en dus niks aan de pleger of andere mensen in uw omgeving mag vertellen.

Samen gaan

Het kan fijn zijn om iemand mee te nemen naar de huisarts. Misschien is er iemand die u kent die met u mee zou willen gaan.