Kinderen helpen bij huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan grote gevolgen hebben, zelfs voor baby’s en heel jonge kinderen. Het is soms nog indringender wanneer een kind het geweld niet direct ziet, maar wel hoort of voelt. Een kind dat in bed ligt hoort meer dan de ouders zich soms realiseren.

Wat zijn de gevolgen voor kinderen?

Geweld of de dreiging van geweld tast het gevoel van veiligheid aan. Ook bij kinderen die er geen problemen mee lijken te hebben. Veel kinderen verbergen hun problemen voor hun ouders omdat zij denken dat hun ouders al genoeg zorgen hebben. Bijna alle kinderen denken dat zij zelf de schuld zijn van de ruzies in huis.

Hoe reageren kinderen?

Jongens worden eerder opstandig en boos, meisjes trekken zich vaker terug. Kinderen schamen zich voor het geweld bij hen thuis. Ze raken hiervan in de war. En praten er niet gemakkelijk over. Zelfs niet met hun beste vrienden of vriendinnen. De meeste kinderen zullen hun ouders blijven verdedigen en doen of er thuis niets aan de hand is. Ze dragen een geheim met zich mee en dat maakt ze eenzaam.

Hoe help ik kinderen bij huiselijk geweld?

  • Praat met uw kind, geef antwoord op vragen op een voor uw kind begrijpelijke manier.
  • Probeer het vertrouwen van het kind te herstellen door de normale gang van zaken weer te herstellen: ga weer naar school, sport etc.
  • Zoek steun bij mensen die u en uw kind vertrouwen.
  • U kunt terecht bij Bureau Jeugdzorg voor advies of hulp voor u en uw kind.

Meer over kinderen helpen na een ingrijpende gebeurtenis

 

Slachtofferhulp Nederland

Kinderen en jongeren kunnen zelf voor advies terecht op 'Informatie voor Jongeren'. Vanaf 12 jaar kunnen ze ook chatten met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland.