Strafproces tegen een loverboy

Heb je aangifte gedaan tegen een loverboy? Dan is het mogelijk dat de politie een onderzoek start en er een verdachte wordt aangehouden. Wanneer er genoeg aanwijzingen zijn dat de verdachte strafbare feiten heeft gepleegd dan zal de officier van justitie over gaan tot het vervolgen van de verdachte en komt er een rechtszaak.

Blijf ik op de hoogte van het strafproces?

Je kunt zelf aangeven of je op de hoogte wilt blijven van het verloop van de zaak en de eventuele gevangenisstraf of behandeling. Je wordt dan op verschillende momenten geïnformeerd. Dit heeft uiteraard voor- en nadelen.
Meer over jouw recht op informatie

Wat is mijn rol in het strafproces?

Als slachtoffer heb je een beperkte rol in het strafproces. Je kunt proberen jouw schade vergoed te krijgen van de verdachte, aanwezig zijn bij de strafzitting en in sommige gevallen gebruikmaken van een schriftelijke slachtofferverklaring of  het spreekrecht.
Meer over jouw rol in het strafproces

Hoe gaat het met u?

Door het strafproces kunt u extra stress ervaren. U moet veel regelen en besluiten en u wordt weer geconfronteerd met wat er gebeurd is. Iedereen reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. De een heeft weinig stressklachten en de ander heeft veel stressklachten.

Lees meer over stressklachten

Slachtofferhulp Nederland

Wil je de keuze om wel of niet op de hoogte te blijven van het strafproces na vervelende ervaringen met een loverboy met iemand bespreken? Wil je meer weten over jouw rol in het strafproces? Een van onze medewerkers kan de voor- en nadelen samen met je in kaart brengen.
Neem contact met ons op