De huisarts

Naar de huisarts als je slachtoffer bent (geweest) van mensenhandel

Bent u slachtoffer van uitbuiting in de prostitutie of arbeidsuitbuiting? Een afspraak met de huisarts is een logische eerste stap voor hulp. Uw huisarts kent u meestal goed. Hij of zij kan met u meedenken over de beste manier om hiermee om te gaan.

Doorverwijzen

Er zijn verschillende instanties die u kunnen helpen als u slachtoffer bent van mensenhandel. Uw huisarts heeft een overzicht van de mogelijkheden en kan u doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar een plek om tijdelijk te verblijven of een steunpunt voor emotionele hulp.

Lichamelijk onderzoek

De huisarts kan lichamelijk onderzoek doen. Het onderzoek vindt alleen plaats als u daar toestemming voor geeft. Lichamelijk onderzoek is belangrijk om:

  • Mogelijke lichamelijke gevolgen vast te stellen, zoals verwondingen, geslachtsziekte of zwangerschap,
  • Bewijsmateriaal te verzamelen voor wanneer u (later) aangifte wilt doen tegen mensenhandelaren. 

Bedenk dat uw (huis)arts zwijgplicht heeft en dus niks aan andere mensen in uw omgeving mag vertellen. Als u jonger bent dan 16 kan de (huis)arts wel, na overleg met jou, besluiten een of beide ouders of verzorgers in te lichten.

Bent u in de gelegenheid om snel na het gebeurde een arts in te schakelen? Dan kan een arts tijdens het onderzoek gebruik maken van een zedenkit. Hiermee kan bewijsmateriaal verzameld worden voor wanneer u (later) aangifte wilt doen. Het gebruik van een zedenkit gaat altijd in samenwerking met de politie.

Samen gaan

Het kan fijn zijn om iemand mee te nemen naar de huisarts. Misschien is er iemand die u kent die u mee zou willen vragen. Het is ook mogelijk dat een van onze medewerkers met u meegaat. Neem gerust contact met ons op.