Slachtoffer helpen

Een slachtoffer van mensenhandel helpen

Heeft u het vermoeden of weet u zeker dat iemand in uw omgeving slachtoffer is van mensenhandel? Probeer er met het slachtoffer over te spreken, of deel informatie over mensenhandel . Zorg er verder voor dat het slachtoffer weet dat hij of zij altijd bij u terecht kan. Mensenhandelaren (zoals loverboys) kunnen het slachtoffer en zijn/haar omgeving uit elkaar drijven. Daarom is het verstandig zo vroeg mogelijk aan te geven dat hij/zij bij u terecht kan.

Melden bij de politie

U kunt uw vermoeden melden bij de plaatselijke politie via 0900-8844, of anoniem door het gratis nummer Meld Misdaad Anoniem te bellen op 0800-7000.

Melding doen bij de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gevallen van arbeidsuitbuiting kunt u (anoniem) melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit kan ook als u een vermoeden heeft van arbeidsuitbuiting.

Hulp en advies

Voor advies kunt u ook contact opnemen met CoMensha via 033-448 11 86.
Lees ook deze tips: een helpende hand bieden.