Wat is mensenhandel

Wat is mensenhandel

Mensenhandel is een ernstig misdrijf met vaak grote gevolgen voor slachtoffers. Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang. Het doel is het slachtoffer uit te buiten.

Mensenhandel kent verschillende vormen. Het kan bijvoorbeeld gaan om seksuele uitbuiting of om (arbeids)uitbuiting in een andere sector. De overheid bestrijdt mensenhandel op verschillende manieren, zoals daders aanpakken en slachtoffers goede ondersteuning bieden.

Nederlandse slachtoffers

De politie heeft rechercheurs in dienst die gespecialiseerd zijn op het gebied van mensenhandel. U kunt van tevoren bellen voor een afspraak of aan de balie vragen om een speciaal opgeleide rechercheur. In dit gesprek kunt u in het kort aangeven wat u is overkomen. U doet met het eerste gesprek nog geen aangifte. Na een eerste gesprek krijgt u bedenktijd. Pas na 1 of 2 weken beslist u zelf of u wel of geen aangifte doet. 

Bescherming slachtoffers zonder rechtmatig verblijf

Bent u slachtoffer van mensenhandel zonder rechtmatig verblijf? U kunt aangifte doen bij de politie en gebruik maken van de verblijfsregeling mensenhandel. U krijgt drie maanden de tijd om na te denken over uw medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek naar de dader(s) van mensenhandel. Besluit u mee te werken, dan krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning.
In een aantal gevallen kan van het slachtoffer niet verwacht worden dat hij of zij meewerkt aan een onderzoek naar de dader. Dat kan zijn door grote dreiging door de dader(s) of door medische of psychische redenen. Het slachtoffer kan in deze situaties toch in aanmerking komen voor een tijdelijke verblijfsvergunning.

Bron: Rijksoverheid