Aangifte doen van misbruik bij kinderen

De beslissing om aangifte te doen van seksueel misbruik van uw kind kan moeilijk zijn. Misschien bent u bang dat uw kind het gesprek niet aan kan of bent u bang voor bedreigingen van de pleger. Misschien voelt u zich schuldig of juist erg onzeker.

Afspraak maken

Voor uw kind kan het doen van aangifte belangrijk zijn. Daarmee wordt duidelijk dat het niets fout heeft gedaan en dat de pleger de enige schuldige is. 
Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de politie via 0900-8844 en vraagt u naar de afdeling Jeugd- en zedenzaken in uw politieregio.

Verhoor

Uw kind zal verhoord worden door de zedenpolitie. Dit verhoor wordt zorgvuldig en 'kindvriendelijk' afgenomen. Toch is het belastend voor het kind om aan een vreemde te moeten vertellen over het misbruik. Zeker als er sprake is van incest en de pleger iemand is op wie het kind gesteld is, zoals de vader, een oom of broer. 

Hoe gaat het met u?

Door het doen van aangifte kunt u extra stress ervaren. Iedereen reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. De een heeft weinig stressklachten, de ander juist veel.

Lees meer over stressklachten

Slachtofferhulp Nederland

Een van onze medewerkers kan met u meegaan als u aangifte doet. Naast informatie over de aangifte, zullen zij u emotioneel en praktisch ondersteunen.
Neem contact met ons op