Praten met uw kind bij misbruik

Als u vermoedt dat uw kind slachtoffer is geworden van seksueel misbruik, is het goed hierover te praten met uw kind. Ieder kind, iedere ouder en iedere situatie is anders. Algemene adviezen kunnen we daarom niet geven, wel kunnen we enkele suggesties doen.

Het gesprek beginnen

U kunt bijvoorbeeld beginnen met uw kind te praten over het hebben van geheimpjes.
Bijvoorbeeld: "er zijn leuke geheimpjes: de verrassing voor oma voor haar verjaardag. Zo’n leuk geheimpje is om iemand te verrassen. Er zijn ook geheimpjes die vervelend zijn: die over iets stiekems gaan en waarvan de ander zegt: 'dit mag je niet verder vertellen, want anders worden je vader en moeder boos of verdrietig'. Deze geheimpjes mogen kinderen best aan hun vader of moeder vertellen."
Probeer uit te leggen dat u niet boos zult worden als een kind een dergelijk geheimpje vertelt, maar dat u dat juist heel goed vindt.

Forceer niet

 • Omdat het voor uw kind waarschijnlijk een verwarrende situatie is geweest, kan het moeilijk zijn voor uw kind om hierover verder te praten. Houd daar rekening mee. Stel geen spervuur van vragen.
 • Kinderen laten het vaak merken als ze er genoeg over gepraat hebben. Blijf dan niet aandringen en forceer niet.
 • Probeer aan te sluiten bij de gevoelens van uw kind. Zijn of haar houding ten aanzien van het gebeuren kan heel dubbel zijn. Bijvoorbeeld: hij is heel aardig, maar doet soms ook raar. Respecteer dat uw kind dit (nog) zo ziet.

Stel open vragen

 • Laat uw oordeel over de situatie niet direct aan uw kind merken. Dit kan hem of haar belemmeren er verder over te praten.
 • Stel alleen open vragen. Een deel van het antwoord mag niet in de vraag doorklinken. Goed is: "Wat deden jullie samen?", fout is: "Heeft hij wel eens aan je gezeten?".
 • Als uw kind er wel over kan praten, probeer dan zo concreet mogelijk te blijven en probeer antwoord te geven op zijn of haar vragen. Dit kan betekenen dat u op kinderniveau wat aanvullende seksuele voorlichting geeft.

Kunt u niet praten met uw kind?

Mogelijk kunt u niet praten met uw kind, omdat hij of zij nog een baby of peuter is of niet kan of wil praten. Wanneer u vermoedt dat uw kind seksueel misbruikt wordt, neemt u contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800-2000 (gratis). Veilig Thuis kan u adviseren hoe u hiermee om kunt gaan.

Uw eigen emoties

 • Laat uw bezorgdheid, woede en afschuw niet in uw vragen doorklinken. Uw kind zal er waarschijnlijk gemakkelijker over kunnen praten als het niet belast wordt met uw emoties hierover.
 • Uw eigen gevoelens kunt u het beste bespreken met andere volwassenen, zoals een familielid of vriend waarbij u zich vertrouwd voelt, of uw huisarts. Het is belangrijk voor uzelf dat u hier ook aandacht aan schenkt. Bespreek het alleen niet waar uw kind bij is.

Steun uw kind

 • Verwijt uw kind niet dat hij of zij niet meteen heeft verteld wat er is gebeurd, ook al heeft het misbruik langer geduurd.
 • Steun en beloon uw kind en bied het veiligheid.
 • Zeg uitdrukkelijk tegen uw kind dat alleen de pleger, de volwassene, verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd.

Extra hulp

Slachtofferhulp Nederland

Wilt u advies voordat u het gesprek met uw kind aangaat? Wilt u zelf met iemand praten? U staat er niet alleen voor. Mogelijk kunt u bij vrienden of familie terecht en in ieder geval bij een van onze medewerkers. Neem contact met ons op

Huisarts

Zijn uw vermoedens over het seksueel misbruik nadat u met uw kind heeft gesproken versterkt? Neem dan contact op met uw huisarts. Wat kan de huisarts voor mij betekenen?