Signalen van misbruik bij kinderen herkennen

Kinderen zwijgen vaak over seksueel misbruik. Ze schamen zich, voelen zich schuldig of zijn door de pleger bang gemaakt voor de gevolgen als het misbruik naar buiten komt.

Signalen waar u op kunt letten

Het is niet makkelijk seksueel misbruik te herkennen. Wel zijn er signalen waar u op kunt letten. Bij meerdere signalen kan het goed zijn in gesprek te gaan met het kind of advies vragen aan een hulpverlener, bijvoorbeeld de huisarts, schoolarts of Veilig Thuis.

9 signalen voor seksueel misbruik bij kinderen

Let op: het is niet zo dat een of enkele van deze signalen automatisch betekenen dat uw kind seksueel misbruikt is. 

  • Slaapproblemen, bang zijn in het donker, nachtmerries, extreme vrees voor 'monsters'.
  • Verlies van eetlust, eetproblemen, voortdurend buikpijn zonder aanwijsbare reden.
  • Plotselinge wisselingen in de stemming van het kind: ongelukkig zijn, boos, teruggetrokken gedrag bij een voorheen vrolijk kind.
  • Angst voor bepaalde mensen of plekken, bijvoorbeeld: het kind wil niet alleen gelaten worden met een oppas, kennis of familielid.
  • Een ouder kind dat een terugval in gedrag vertoont: bijvoorbeeld weer gaat bedplassen, duimzuigen of heel eenkennig wordt.
  • Weigeren om over een 'geheimpje' te praten dat het kind met een andere volwassene heeft.
  • Praten over een nieuwe, oudere vriend en daar vaak over de vloer komen.
  • Plotseling over veel zakgeld beschikken.
  • Niet bij de leeftijd passend seksueel gedrag vertonen.

Bron: Rijksoverheid

Praten met uw kind

Als u vermoedt dat uw kind slachtoffer is geworden van seksueel misbruik, is het goed hierover te praten met uw kind. Lees ons advies


Article image Mijn Slachtofferhulp