Strafproces na misbruik bij kinderen

De rechtsgang nadat uw kind seksueel is misbruikt is tijdrovend en de uitkomst is onzeker. Het is vaak lastig voor de politie en de officier van justitie om het bewijs van het misbruik rond te krijgen omdat er vaak geen getuige bij het misbruik aanwezig is.

Wel of niet vervolgen?

Als er te weinig bewijs is, zal de officier van justitie van vervolging afzien of wordt de verdachte door de rechtbank vrijgesproken. Dat is teleurstellend voor het slachtoffer en de ouder(s).
Meer informatie over het strafproces

Blijf ik op de hoogte van het strafproces?

U kunt zelf aangeven of u op de hoogte wilt blijven van het verloop van de zaak. U wordt dan op verschillende momenten geïnformeerd.
Meer over uw recht op informatie

Wat is mijn rol in het strafproces?

Als ouder van een slachtoffer onder de 12 jaar heeft u een beperkte rol in het strafproces. U kunt proberen uw schade vergoed te krijgen van de verdachte en u kunt aanwezig zijn bij de strafzitting. In sommige gevallen mag het kind gebruikmaken van het spreekrecht.
Meer over uw rol in het strafproces

Hoe gaat het met u?

Door het strafproces kunt u extra stress ervaren. U moet veel regelen en besluiten en u wordt weer geconfronteerd met wat er gebeurd is. Iedereen reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. De een heeft weinig stressklachten en de ander heeft veel stressklachten.

Lees meer over stressklachten

Slachtofferhulp Nederland

Wilt u de keuze om wel of niet op de hoogte te blijven van het strafproces nadat uw kind slachtoffer is geworden van seksueel misbruik met iemand bespreken? Wilt u meer weten over uw rol in het strafproces? Een van onze medewerkers kan de voor- en nadelen samen met u in kaart brengen.
Neem contact met ons op