Verwerken van het verlies na moord of doodslag

Als u een dierbare verliest volgt er een moeilijke tijd. Voor het verwerken van de dood van een dierbare bestaan geen hapklare tips en trucs, al zouden we dat soms wel graag willen. Misschien kan deze informatie u wel enig houvast geven in deze moeilijke tijd.

Het verlies bevatten

Het verlies is in het begin nauwelijks te bevatten. Het dringt vaak pas echt door als u er niet meer omheen kunt, bijvoorbeeld als u het lichaam moet identificeren, tijdens de uitvaart, de stilte in huis en de eerste verjaardag zonder uw geliefde(n). Het zijn allemaal feiten waarmee de pijn en het verdriet langzaam echt tot u doordringen.

Pieken en dalen

Verwerken van verlies verloopt met pieken en dalen. Het ene moment kan het verlies enigszins dragelijk voelen, terwijl u een volgend moment ineens weer overmand wordt door verdriet, angst of eenzaamheid. Dat kan voelen als een klap in uw gezicht, alsof u weer helemaal terug bij af bent. Dit is geen reden om u zorgen te maken. U wordt daar misschien moedeloos van, maar het is belangrijk de hoop niet op te geven. Uiteindelijk is het wel een proces met kleine stapjes ‘vooruit’.

Volg uw eigen kompas

Twijfel niet te snel aan uw eigen doen en laten. U kunt naar anderen luisteren, hun adviezen en tips aanhoren en er over nadenken, maar volg uiteindelijk uw eigen kompas. Negen van de tien keer doet u daar verstandig aan.

Gun uzelf tijd

Verdriet, angst, gemis, eenzaamheid, het zijn gevoelens waar u misschien zo snel mogelijk vanaf wilt. Maar deze gevoelens laten zich niet negeren of opjagen. Alleen al het accepteren van die gevoelens kan helpen. De ervaring leert dat het verdriet en de eenzaamheid minder worden met de tijd. Hoe lang dat duurt? Daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Voor de een is dat een kwestie van maanden, voor de ander jaren. Na moord of doodslag komen nabestaanden vaak pas echt toe aan rouwen als het strafproces is afgerond en het vonnis bekend is.

Hulp

En als uw kompas aangeeft dat u het niet alleen aan kan en dat u hulp nodig heeft? Geef daar dan aan toe. Zoek hulp bij vrienden, familie, de buurman of buurvrouw, een collega, een klasgenoot of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Het kan ook fijn zijn contact te hebben met mensen die ook iemand hebben verloren. Gedeelde smart is halve smart, zo lijkt het.

Medicijnen, alcohol of drugs

Tegen het verlies van een dierbare helpt geen medicijn. Eenzaamheid laat zich ook niet met pillen behandelen. Dat geldt ook voor alcohol en andere drugs. Het kan heel verleidelijk zijn de emoties te dempen en met mate kan dat weinig kwaad, maar dit soort 'oplossingen' kunnen ook extra problemen veroorzaken. Overleg het gebruik van medicijnen dan ook met uw huisarts.

Huisarts

Voelt u zich erg somber? Maakt u zich ernstige zorgen over uw kinderen? Neem dan contact op met uw huisarts. Die vormt voor veel mensen een logische stap als het gaat om het zoeken van hulp. De huisarts kent u of uw kinderen meestal goed, weet van uw situatie en weet ook hoe het was voor de gebeurtenis.

Meer informatie

Deze tekst vormt een samenvatting van de oorspronkelijke tekst, geschreven door dr. H. Schut, psycholoog aan de Universiteit Utrecht.
Lees het volledige artikel