Strafproces na oplichting

Heeft u aangifte gedaan van oplichting? Dan is het mogelijk dat de politie een onderzoek start en er een verdachte wordt aangehouden. Op dat moment start het strafproces en zal de officier van justitie besluiten of de verdachte wel of niet wordt vervolgd.

Blijf ik op de hoogte van het strafproces?

U kunt zelf aangeven of u op de hoogte wilt blijven van het verloop van de zaak. U wordt dan op verschillende momenten geïnformeerd.
Meer over uw recht op informatie

Wat is mijn rol in het strafproces?

Als slachtoffer heeft u een beperkte rol in het strafproces. U kunt proberen uw schade vergoed te krijgen van de verdachte, aanwezig zijn bij de strafzitting en in sommige gevallen gebruikmaken van het spreekrecht.
Meer over uw rol in het strafproces

Hoe gaat het met u?

Door het strafproces kunt u extra stress ervaren. U moet veel regelen en besluiten en u wordt weer geconfronteerd met wat er gebeurd is. Iedereen reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. De een heeft weinig stressklachten en de ander heeft veel stressklachten.

Lees meer over stressklachten

Slachtofferhulp Nederland

Wilt u de keuze om wel of niet op de hoogte te blijven van het strafproces met iemand bespreken? Wilt u meer weten over uw rol in het strafproces? Een van onze medewerkers kan de voor- en nadelen samen met u in kaart brengen.
Neem contact met ons op