Schade vergoeden na overval

Na een overval bent u waarschijnlijk geld of waardevolle spullen kwijt. Daarnaast kunt u gewond zijn geraakt. Ook kunt u emotioneel een klap hebben gekregen. U krijgt uw gezondheid er niet mee terug, maar een financiële vergoeding kan een gevoel van gerechtigheid geven.

Soorten schade

Na een overval kan er sprake zijn van materiële en immateriële schade. Onder materiële schade valt bijvoorbeeld vernielde of gestolen goederen, medische kosten of verlies van inkomsten. Immateriële schade is geleden verdriet, pijn of angst (smartengeld).

Zorg dat u geen schadeposten vergeet

Beantwoord 3 vragen en krijg advies op maat over het verzamelen van bewijs. Zo weet u zeker dat u alle schadeposten in beeld heeft.

Breng mijn schade in kaart

Schadevergoeding door de verzekering

Het kan zijn dat uw verzekering een deel van de schade van de overval vergoedt. Overleg dit met uw verzekeringsmaatschappij. De verzekering zal u vragen om een kopie van de aangifte van de overval.

Schade eisen bij de dader

Als er een verdachte van de overval is aangehouden, kunt u proberen de schade van hem of haar vergoed te krijgen. Hoe eis ik mijn schade bi j de dader?

Subsidieregeling slachtoffers overval

Als slachtoffer van een overval in uw huis of bedrijf (zie ons hulpaanbod bij bedrijfsovervallen) kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van €1.000 te besteden aan preventieve maatregelen.

U kunt de subsidie aanvragen op bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hier vindt u ook de voorwaarden. Als u in 2015 bent overvallen, kunt u vóór 1 juli 2016 uw aanvraag indienen.

Slachtofferhulp Nederland

Wij helpen u bij het invullen van formulieren voor de verzekering of het in kaart brengen van de schade nadat u bent overvallen. Ook kunnen wij voor u nagaan of er in uw geval andere mogelijkheden zijn om uw schade te verhalen.
Neem contact met ons op