Lotgenotenorganisaties slachtoffers seksueel misbruik in het verleden

Als slachtoffer van seksueel misbruik in het verleden kunt u het gevoel hebben alleen te staan in wat u is overkomen. Het kan fijn zijn lotgenoten te ontmoeten en uw ervaringen met hen te delen. Er zijn in Nederland verschillende organisaties die mogelijkheden voor lotgenotencontact bieden.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland organiseert lotgenotenbijeenkomsten waar u uw ervaringen kunt delen met andere mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik in het verleden.

Stichting SKIP

Stichting SKIP  is een platform voor lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar misbruikt zijn.

Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK)

Het VPKK richt zich op empowerment en praktische ondersteuning aan (groepen) lotgenoten op weg naar erkenning en genoegdoening.

Stichting KLOKK

Deze organisatie biedt lotgenotencontact voor slachtoffers van misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk en verwijst door naar specifieke hulp.

Blauwe Maan

Blauwe Maan is een steunpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de regio Tilburg die zich vooral bezighoudt met hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast zijn ze actief om seksueel geweld te voorkomen en de belangen van slachtoffers te behartigen.

Stichting geheim geweld

Stichting Geheim Geweld doorbreekt het taboe op kindermishandeling en brengt de bewustwording op gang. De Stichting biedt slachtoffers handvaten voor de herkenning en erkenning van de korte- en langetermijneffecten van kindermishandeling aan, met als doel lotgenoten de mogelijkheid te geven vanuit eigen kracht in het leven te staan.