Omgaan met stalking

De praktijk leert helaas dat negeren van stalking vaak geen zin heeft. De stalker gaat er dan van uit dat u het niet erg vindt of dat u bang bent. Hoe eerder u uw grenzen aangeeft door actie te ondernemen, hoe beter. Het actief bestrijden van de stalking vraagt vaak veel tijd en energie. Uw geduld en incasseringsvermogen zullen op de proef gesteld worden. Stalkers geven niet snel toe en proberen de schuld vaak op hun slachtoffers af te schuiven.

Tips

 • Stel uw stalker exact op de hoogte van wat u wilt en vooral wat u niet wilt. Doe dit altijd per aangetekende brief. Als u een advocaat heeft, kunt u de advocaat een brief laten sturen.
 • Wees heel duidelijk en consequent naar de stalker: nee is nee. Als u moeite heeft om nee te zeggen kunt u iemand anders vragen u te helpen. Ook kunt u een assertiviteitscursus overwegen of andere hulp zoeken.
 • Ga nooit in op voorstellen of eisen van de stalker. Stalkers houden zich niet aan de gemaakte afspraken.
 • Ga er niet van uit dat de stalker zal veranderen; of dat de stalker u zal gaan begrijpen. Stalkers veranderen niet.
 • Ga nooit een gesprek aan met de stalker. Ook niet als iemand wil bemiddelen. In het bijzijn van anderen zijn stalkers meestal de redelijkheid zelve. Is het gesprek eenmaal afgelopen, dan gaat het stalken gewoon weer door. Er verandert niets.

Bewijs

Verzamel bewijzen van elke actie die uw stalker onderneemt (hoe miniem deze ook is).

 • Laat het antwoordapparaat altijd aanstaan en bewaar de opnamen.
 • Neem (telefoon-) gesprekken op.
 • Hou een 'dagboekje' bij en noteer hierin alle contacten en bijzonderheden met datum en omschrijving.
 • Print e-mail berichten uit.
 • Noteer Sms-berichten.
 • Zorg bij contact zo veel mogelijk voor een getuige.
 • Zorg bij al uw sociale contacten (bijvoorbeeld: school, club, crèche) dat er iemand is op wie u terug kunt vallen. Vraag of deze persoon wil getuigen van eventuele voorvallen.
 • Breng buren, vrienden, familieleden en goede collega’s op de hoogte. Vraag of ze een oogje in het zeil houden. Ook zij kunnen eventueel bewijsmateriaal verzamelen.

Bij telefoonterreur:

 • Neem een geheim telefoonnummer, dit kunt u aanvragen bij uw aanbieder van telefonie. Geef dit nummer alleen door aan goede vrienden en bekenden.
 • Neem een antwoordapparaat. Als de stalker inspreekt, dan is de opname belangrijk bewijs. Bewaar alle opnamen. Via het antwoordapparaat hoort u wie er belt. U kunt daarna zelf bepalen of u de telefoon opneemt.
 • Neem nooit telefoontjes aan van de stalker. Ook niet de 140ste keer.

Ongewenste of bedreigende brieven

Bewaar alle brieven. Ze kunnen als ondersteunend bewijs dienen tegen de stalker. Geef nooit originele brieven aan derden, maar altijd een kopie.

U kunt de brieven ongeopend retour sturen. U heeft dan geen bewijsmateriaal in handen, maar wordt ook niet geraakt door de inhoud van de brief. Bovendien maakt u de stalker duidelijk niets van hem te willen weten.

Bezorging niet-gedane bestellingen

Neem niets aan en teken nooit voor ontvangst. Stuur de bezorger weg. Vraag de leverancier om verwijdering van uw adresgegevens uit hun bestand. Als een bestelling geplaatst is met een valse handtekening, vraag de leverancier daarvan een kopie.