Letselschade door een verkeersongeluk

Als u door een verkeersongeluk gewond bent geraakt, kan het zijn dat u te maken krijgt met allerlei kosten die u moet maken als gevolg van het ongeluk. Er is dan sprake van 'letselschade'. Onder letselschade vallen bijvoorbeeld kosten voor medische behandelingen, de uitvaart, verlies van inkomen doordat u (tijdelijk) niet kunt werken of kosten voor hulp in en om het huis.

Aansprakelijk stellen

Als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeluk, dan moet die ander of zijn of haar verzekering uw letselschade vergoeden. Hiervoor moet de veroorzaker zelf of de verzekeraar van de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld. Ook nabestaanden (partner en minderjarige kinderen) van verkeersslachtoffers kunnen de schade verhalen op de aansprakelijke partij.

Rechtshulp

Het berekenen van de omvang van de schade en het onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding is een ingewikkelde kwestie die veel deskundigheid en ervaring vereist. Wij raden u daarom aan om bij letselschade altijd gespecialiseerde rechtshulp in te schakelen. De rechtshulpverlener stelt de wederpartij aansprakelijk en wikkelt het hele traject voor u af.
Meer informatie over rechtshulp

Zelf aansprakelijk stellen

U kunt de veroorzaker ook zelf aansprakelijk stellen. U moet dan binnen drie jaar na het verkeersongeval een brief sturen aan de veroorzaker of zijn of haar verzekeraar, waarin u verzoekt om een schadevergoeding.

Is de andere partij onbekend of onverzekerd?

Dan is het mogelijk dat u uw schade vergoed krijgt via het Waarborgfonds Motorverkeer. U komt er achter of u in aanmerking komt via de schade zonder dader-check.

Gedragscode behandeling letselschade

Om te zorgen dat de behandeling van letselschade soepel verloopt, is de Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld. Deze Gedragscode beschrijft spelregels om de schade op een goede manier te regelen.

Schadevergoeding via het strafproces

In de meeste gevallen is het aan te raden uw schade na een verkeersongeluk te verhalen op de verzekering van de veroorzaker. Als het verkeersongeluk een misdrijf was (de veroorzaker reed bijvoorbeeld onder invloed van alcohol), dan is het ook mogelijk de letselschade na het verkeersongeluk in het strafproces vergoed te krijgen van de verdachte.
Hoe verhaal ik mijn schade in het strafproces?