Melding doen van vermissing bij de politie

De opsporing van vermiste personen is primair de taak van de Nationale Politie. Zij worden daarbij ondersteund door het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP). Het Landelijk Bureau Vermiste Personen heeft als taak het ondersteunen van de lokale eenheden van de politie bij onderzoeken naar vermiste personen. Binnen het LBVP is een aantal specialisten werkzaam, die de politie kunnen helpen in onderzoeken naar de verblijfplaats van vermiste personen. Het LBVP is het centrale aanspreekpunt voor de politie in Nederland en voor politie-instanties uit het buitenland.

Voor de politie is iemand vermist als

 • de persoon tegen redelijke verwachting in afwezig is uit de voor hem of haar gebruikelijke of veilige omgeving,
 • zijn of haar verblijfplaats onbekend is
 • het in het belang is van der persoon dat zijn of haar verblijfplaats wordt vastgesteld.

Afspraak maken

Maak een afspraak op het dichtstbijzijnde politiebureau. Doe dit ook als de vermiste in een andere plaats of in het buitenland vermist is. De politie in uw woonplaats dient ook bij vermissing in een andere woonplaats of in het buitenland de melding op te nemen. Een doorverwijzing naar een andere plaats of het land van vermissing is niet nodig. Wijs bij onduidelijkheden op bovenstaande informatie.

Tips voor de melding van een vermiste op het politiebureau

 • Heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan iemand die de situatie goed kent mee naar het politiebureau. Dit kan ook iemand van Slachtofferhulp Nederland zijn.
 • Neem een recente en goed gelijkende foto mee van de vermiste als u melding van vermissing gaat doen. Neem een foto mee waarop de vermiste eruit ziet en gekleed is zoals hij/zij er dagelijks uitziet en niet op zijn/haar best.
 • Vraag de naam en het telefoonnummer van de politiemedewerker die de vermissing heeft opgenomen.
 • Vraag ook naar het mutatienummer van de melding vermissing, zodat de vermissing altijd op te vragen is.
 • Vraag, wanneer de vermissing langer duurt, om een vaste contactpersoon binnen de politie. Noteer diens naam en telefoonnummer. Dit voorkomt dat u uw verhaal telkens opnieuw moet doen.
 • Vraag aan het eind van de melding op het bureau of de politiemedewerker de vermiste officieel als vermist heeft geregistreerd en niet alleen een aantekening heeft opgenomen in het politiesysteem. Indien de politiemedewerker geen melding vermissing heeft opgenomen, vraag dan om een duidelijke toelichting m.b.t. het waarom niet.

Extra tips bij een melding van een volwassen vermiste

 • Leg bij vermissing van een persoon ouder dan 18 jaar goed aan de politie uit waarom u de vermissing verontrustend vindt. Juridisch gezien mag een volwassen persoon weg gaan. De politie zal alleen melding van vermissing opnemen wanneer er aanwijzingen zijn dat de vermiste persoon niet vrijwillig weg is, bijvoorbeeld bij vermoeden van een ongeval of misdrijf (verontrustende omstandigheden) of omdat de verdwenen persoon zelf erg kwetsbaar is en/of mogelijk een gevaar voor zichzelf. Hieronder vind u een toelichting op wanneer iemand kwetsbaar is of wat verontrustende omstandigheden zijn.
 • Het is mogelijk dat de politie aanwijzingen heeft of weet dat de volwassen persoon vrijwillig weg is gegaan, opgenomen is of in de gevangenis zit. De politie zal dit in verband met de privacy van de volwassene niet aan u mogen vertellen, maar kan u wel laten weten dat de verdwenen persoon op een bij hen bekende veilige plek zit en niet vermist is.

Een volwassen persoon is kwetsbaar bij

 • Medische aandoeningen (ernstige), zoals hartproblemen, suikerziekte. Check of de vermiste zijn/haar medicijnen bij zich heeft.
 • Psychiatrische aandoeningen zoals depressie en psychose. Check of de vermiste zijn/haar medicijnen bij zich heeft.
 • Risico op zelfdoding: dit kan het geval zijn wanneer de vermiste eerder een zelfmoordpoging heeft gedaan, voorafgaande aan diens verdwijning zelfdoding heeft genoemd, een afscheidsbrief heeft achtergelaten (kijk ook op de laptop, PC en het mobieltje en/of dagboek). Het komt voor dat mensen met zelfdoding plannen hun bankpas, mobiel en huissleutels niet meenemen.
 • Geheugenproblemen, zoals bij ouderdom, dementie of Alzheimer. Check of de vermiste zijn/haar medicijnen bij zich heeft!
 • Overspannenheid (ernstige) n.a.v. problemen binnen huwelijk, relatie, gezin, werk, werkeloosheid en/of opgestapelde financiële problemen/schulden.
 • Verslaving: drugs, alcohol of gokverslaving.

Verontrustende omstandigheden

U kunt spreken van verontrustende omstandigheden als het totaal niet past bij de vermiste persoon om zomaar te verdwijnen/weg te blijven want:

 • De vermiste persoon is een verantwoordelijk persoon die gezin, partner, familie, en/of werkgever altijd informeert over zijn/haar afwezigheid of veel te laat zijn. Het is niets voor deze persoon dat hij/zij opeens zonder bericht een nacht, een werkdag of langer wegblijft.
 • De vermiste volwassen persoon leidt een regelmatig tot voorspelbaar leven. De plotselinge verdwijning van de vermiste staat haaks op dit levenspatroon.
 • Van de vermiste persoon is bekend of vermoedt u dat hij/zij actief is een illegaal circuit of zich ophoudt met mensen uit een illegaal circuit. Als achterblijver denkt u dat de vermissing te maken heeft met deze illegale activiteiten. Als familie, partner of vriend/in van de vermiste kunt u uit loyaliteit met uw dierbare het moeilijk vinden illegale activiteiten van hem/haar met de politie te bespreken. Mogelijk krijgt u hierdoor het gevoel uw dierbare te 'verraden'. Aan de andere kant kan de politie niet veel betekenen binnen de vermissing indien zij niet op de hoogte wordt gebracht van feiten en omstandigheden die mogelijk met de vermissing te maken hebben. Indien u weet of vermoedt dat de vermiste persoon echt in gevaar is, zult u de afweging moeten maken om toch openheid van zaken te geven naar de politie.

Is de vermiste weer terecht?

Breng de instanties die u op de hoogte heeft gebracht van de vermissing hierover op de hoogte.

Ondersteuning

Na de vermissing van een dierbare kunt u bij ons terecht voor informatie, tips, emotionele, praktische en juridische hulp. Wij zijn niet betrokken bij de opsporing. Wel kunt u bij ons terecht voor informatie over alles rondom de vermissing. Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of telefonisch: 0900-0101 (ma-vr 09.00-17.00 uur).