Nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie.
   
  Utrecht - 06 april 2017
 

Jaarverslag 2016

 

Goede slachtofferhulp is méér dan de som der delen. Een luisterend oor alleen is niet genoeg, wil een slachtoffer de draad van het leven weer kunnen oppakken. Een uitgebalanceerd samenspel tussen hart, hoofd en handen – dát is de kracht van onze dienstverlening. Zonder samenwerking zouden we dit niet kunnen waarmaken. Ketenpartners, gemeenten en wetenschappers vormen cruciale elementen in onze formule. Gezamenlijk werkten we ook in 2016 aan de beste uitkomst: maatwerk voor alle slachtoffers.

Vandaag publiceerde Slachtofferhulp Nederland haar jaarverslag 2016. Onder het bericht over het jaarverslag vindt u de 3 laatste nieuwsberichten van onze website.

   
   

1.100 meer zedenslachtoffers geholpen door vernieuwde dienstverlening

In 2016 had Slachtofferhulp Nederland contact met ruim 7.500 zedenslachtoffers; zo’n 1.100 meer dan in 2015. Een stijging die vooral te danken is aan de verbeterde instroom vanuit de politie en aan de communicatie- kanalen mail en chat die de organisatie sinds 2016 inzet. Met het programma Slachtofferhulp Nederland 2.0 wil de organisatie meer slachtoffers bereiken én beter ondersteunen op een manier die bij hen past. In 2016 ontving de organisatie de gegevens van ruim 238.000 slachtoffers ten behoeve van de hulpverlening.

Meer contact met zedenslachtoffers

Sinds het voorjaar van 2016 kunnen slachtoffers ook via mail en chat met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland in contact komen; ook anoniem. Tot het einde van het jaar kwamen ruim 3.500 mails binnen en vonden ruim 1.700 chatgesprekken plaats. Zo’n 16 procent daarvan had betrekking op zeden; circa 500 mails en 300 chatgesprekken.  Zedenslachtoffers geven aan dat ‘telefonisch de situatie uitleggen een stap te ver was’ en het ‘prettig vinden er rustig over na te denken en het verhaal op te kunnen schrijven’.

Meer slachtoffers bereiken én beter ondersteunen

Met het programma Slachtofferhulp Nederland 2.0 wil de organisatie meer slachtoffers bereiken én beter ondersteunen. Het draait om vernieuwing van methodieken, betere benadering van cliënten en versteviging van de samenwerking in de strafrechtketen. In 2017 wordt de online dienstverlening stapsgewijs verder ontwikkeld.

Bijna 191.000 slachtoffers geholpen

Slachtofferhulp Nederland ontving afgelopen jaar de gegevens van ruim 238.000 slachtoffers. Met 191.000 slachtoffers kwam de organisatie in contact, waarvan ruim 111.000 slachtoffers voldoende had aan eenmalig contact en advies. Bijna 80.000 slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp; ruim 10.000 meer dan in 2015. Hieronder valt bijvoorbeeld ondersteuning in het strafproces, hulp bij het verhalen van schade of praktische en emotionele opvang. Ook het aantal vervolgdiensten steeg fors; een slachtoffer kan namelijk gebruik maken van meerdere diensten.

Lees het jaarverslag 2016

Lees het bericht op onze website

   
   
   

Wat verscheen onlangs op onze website?

Hieronder ziet u welke 3 berichten we onlangs publiceerden op onze website. U leest de berichten via onderstaande links online.

  

 

 

1. Hof Den Bosch kent spreekrecht toe aan stieffamilie, 4 april 2017:
In de zaak over de dood van het Eindhovense meisje in 1995 heeft het hof op 31 maart 2017 de stieffamilie alsnog spreekrecht gegeven.

2. Rechten van slachtoffers strafbare feiten verder uitgebreid, 3 april 2017:
Vanaf 1 april 2017 zijn de rechten van slachtoffers verder uitgebreid en verbetert de positie van slachtoffers in het strafproces verbeterd

3. Slachtoffer werd dupe van advocaat in letselschadezaak, 29 maart 2017:
Heeft u een rechtshulpverlener nodig? Kies bewust!

Naar alle nieuwsberichten

   
   
Afmelden

Volg ons ook op: