Nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie.
   
  Utrecht - 04 maart 2016
 

Symposium ‘Hulp en herstel na een ramp of aanslag

 

De vijf pijlers van de nafase

Hoe gaan we in Nederland om met de getroffenen van rampen of aanslagen? Zorgen wij echt dat zij vanaf het eerste moment de juiste ondersteuning krijgen – op korte én lange termijn? En hoe voorkomen we nieuwe slachtoffers? Die vragen stelde Slachtofferhulp Nederland centraal tijdens haar symposium ‘Hulp en herstel na een ramp of aanslag – de vijf pijlers van de nafase’.

Onder de sprekers bevonden zich oud-burgemeester Job Cohen, voormalig wethouder (en MH17-nabestaande) Piet Ploeg en minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur. Zij gingen in op de nazorg aan getroffenen van grote calamiteiten. In vijf workshops verdiepten deelnemers zich vervolgens in evenzoveel pijlers van de nafase.

   
   

Pleidooi voor integrale benadering van nazorg

Zijn we voorbereid op de nazorg aan getroffenen als er een aanslag plaatsvindt in Nederland? ‘Een cruciale vraag’, aldus Harry Crielaars, voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland.

Hij benadrukte op het symposium de complexiteit van de nafase en de noodzaak van de één-loket-benadering voor getroffenen.

Lees meer

   
   
   

‘Wees voorbereid én flexibel’

Bestuurders moeten goed voorbereid zijn op rampen en calamiteiten. Maar tegelijkertijd flexibel omgaan met draaiboeken en procedures. Dat stelde oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen.

Hij vertelde over zijn aanpak na de moord op Theo van Gogh. En sprak over zijn betrokkenheid bij het onderzoek naar Project X in Haren.

Lees meer

   
   
   

‘Vraag nabestaanden om advies’

‘Luister minder naar experts en juristen, en méér naar slachtoffers en nabestaanden.’ Die oproep deed Piet Ploeg aan bestuurders, zodat zij beter kunnen voldoen aan de informatiebehoefte van getroffenen.

Piet Ploeg sprak als voormalig wethouder van Stichtse Vecht én als nabestaande van de MH17-ramp, waarbij hij zijn broer, schoonzus en neef verloor.

Lees meer

   
   
   

'Slachtoffers van rampen zijn geen patiënten’

De hulpverlening aan getroffenen heeft met een aantal paradoxen te maken, stelde hoogleraar Victimologie Peter van der Velden. ‘Zo wordt vaak ten onrechte verondersteld dat slachtoffers getraumatiseerd zijn.

Door hen als potentiele patiënten te behandelen, onderschatten we hun zelfredzaamheid.’

Lees meer

   
   
   

‘Openheid versus vertrouwelijkheid’

Voldoende tijd nemen voor gedegen onderzoek en tijdig openheid bieden aan betrokken. Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid is dat een lastige balans, bekende Erwin Muller, vice-voorzitter van deze raad.

Aan de hand van het complexe onderzoek naar de MH17 vertelde hij hoe de Onderzoeksraad nabestaanden heeft geïnformeerd tijdens het proces.

Lees meer

   
   
   

‘Zie de ware motieven van slachtoffers en nabestaanden’

Terwijl slachtoffers en nabestaanden vooral behoefte hebben aan erkenning, uitleg en excuses, gaan veel mensen ervan uit dat zij vooral financiële motieven hebben.

Hoogleraar Privaatrecht Arno Akkermans sprak over deze onjuiste beeldvorming van slachtoffers en nabestaanden als claimanten.

Lees meer

   
   
   

‘Leer van slachtoffers en nabestaanden’

Luister naar mensen die een ramp of aanslag hebben meegemaakt. Want zij weten als geen ander wat de behoeften in de nafase zijn. Dat was de boodschap van drie ervaringsdeskundigen.

Ze vertelden hoe zij de nafase hadden beleefd van de vliegtuigcrash in Tripoli, de schietpartij in Alphen aan de Rijn en de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan.

Lees meer

   
   
   

‘Zet in op maatwerk en samenwerking’

‘Hoe kunnen we mensen ondersteunen die een afschuwelijke gebeurtenis hebben meegemaakt?’ Met deze vraag opende Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie, zijn toespraak.

'Veel mensen worden iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van een rampzalige gebeurtenis. Hoe moet het zijn om elke dag op te staan met pijn en angst?

Lees meer

   
   
   

Verdiepende workshops

In de middag volgden de deelnemers één - van in totaal vijf - workshops. Elke workshop draaide om een thema: een specifieke uitdaging voor hulp en herstel na grote calamiteiten.

Op onze website is per workshop meer informatie te vinden.

 

   
   
   

Europese conferentie over slachtofferhulp: connect & commit

Slachtofferhulp Nederland en Victim Support Europe (VSE) organiseren op 25 en 26 mei in Utrecht de jaarlijkse Europese conferentie over slachtofferhulp: VSE2016. Thema van de conferentie is ‘Taking victim support to the next level, connect and commit’.

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie opent op 25 mei de conferentie. Sprekers zijn onder andere Sabrina Bellucci (algemeen directeur INAVEM in Frankrijk), Sue O’Sullivan (Federale Ombudsman in Canada voor slachtoffers van criminaliteit, Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht) en Marc Cerón (voorzitter van de Europese Confederatie voor Reclassering).

Lees meer

   
   
Aanmelden   Afmelden

Volg ons ook op: