Nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie.
   
  Persbericht Utrecht - 28 juni 2017

3-daagse Summer School integrale slachtofferzorg van start

29, 30 juni en 1 juli

 

Morgen start de 3-daagse Summer School Victimologie die Slachtofferhulp Nederland en INTERVICT samen organiseren. De summer school is een initiatief van de Academische Werkplaats, een samenwerking waarmee de organisaties de wetenschap en praktijk met elkaar verbinden. Tijdens deze eerste editie staat integrale slachtofferzorg vanuit victimologisch perspectief centraal.

Positie slachtoffers

Slachtofferschap van seksueel misbruik, geweld of een ander ernstig delict heeft grote impact op een mensenleven. Emotioneel en psychisch, maar ook op juridisch, praktisch en financieel gebied kunnen de gevolgen groot zijn – soms jaren lang. In de strafrechtketen zijn de rechten en positie van het slachtoffer de afgelopen decennia sterk verbeterd. Zo is er onder andere spreekrecht voor slachtoffers en de mogelijkheid om eventuele schade van de dader vergoed te krijgen, is enorm toegenomen.

Recht en hulpverlening

De werelden van het recht en  de hulpverlening zijn in de praktijk gescheiden domeinen met elk een eigen perspectief en praktijk. Voor slachtoffers bestaat die scheiding niet; de psychosociale en juridische gevolgen zijn voor hen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het uitwisselen van kennis en practices is daarom een must. De straf- of letselschadeprocedure brengt doorgaans veel stress met zich mee voor slachtoffers en heeft grote impact op verwerking en herstel. De procedure biedt echter ook kansen voor het terugpakken van regie en het krijgen van erkenning en compensatie. In de hulpverlening is veel waardevolle kennis aanwezig over reacties en gedrag na een trauma, het verloop van psychosociale klachten en de behandeling daarvan. Maar er is slechts weinig zicht op de belasting die het strafproces vormt. De Summer School Victimologie brengt beide domeinen bij elkaar.

Slachtofferschap en slachtofferzorg

Tijdens de 3-daagse gaan experts en ervaringsdeskundigen in op zowel de juridische als de psychosociale aspecten van slachtofferschap. Deelnemers hebben in het dagelijks werk direct of indirect te maken met slachtofferschap; medewerkers van het OM, de politie, GGZ,  gemeenten, reclasseringsorganisaties, studenten en andere maatschappelijke dienstverleningsorganisaties nemen deel. De summer school laat hen vanuit verschillende disciplines kijken naar slachtofferschap en slachtofferzorg en verbindt zo de wetenschap met de praktijk van alledag.

Over de Academische Werkplaats

De Academische Werkplaats is een samenwerkingsverband tussen Slachtofferhulp Nederland en het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). Met de Academische Werkplaats ontwikkelen zij een onderzoeksprogramma rond het thema Slachtofferhulp 2020. Met als doel de werkwijze van Slachtofferhulp Nederland, waar mogelijk, wetenschappelijk te onderbouwen en de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. Daarnaast willen zij verkregen kennis vertalen naar  bruikbare adviezen en werkwijzen. Dat biedt onderzoekers en studenten van INTERVICT de mogelijkheid om naast fundamenteel ook praktijkgericht onderzoek te doen. Een tweede doel is de vernieuwing van de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland en slachtofferondersteuning in bredere zin.

 
 

 

Noot voor de redactie:

Communicatie

030 234 0116

communicatie@slachtofferhulp.nl

 

 

Volg ons ook op: