Nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie.
   
  Persbericht Utrecht - 06 april 2017

1.100 meer zedenslachtoffers geholpen door vernieuwde dienstverlening

Jaarverslag 2016

 

In 2016 had Slachtofferhulp Nederland contact met ruim 7.500 zedenslachtoffers; zo’n 1.100 meer dan in 2015. Een stijging die vooral te danken is aan de verbeterde instroom vanuit de politie en aan de communicatiekanalen mail en chat die de organisatie sinds 2016 inzet. Met het programma Slachtofferhulp Nederland 2.0 wil de organisatie meer slachtoffers bereiken én beter ondersteunen op een manier die bij hen past. In 2016 ontving de organisatie de gegevens van ruim 238.000 slachtoffers ten behoeve van de hulpverlening.

Meer contact met zedenslachtoffers

Sinds het voorjaar van 2016 kunnen slachtoffers ook via mail en chat met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland in contact komen; ook anoniem. Tot het einde van het jaar kwamen ruim 3.500 mails binnen en vonden ruim 1.700 chatgesprekken plaats. Zo’n 16 procent daarvan had betrekking op zeden; circa 500 mails en 300 chatgesprekken. Zedenslachtoffers geven aan dat ‘telefonisch de situatie uitleggen een stap te ver was’ en het ‘prettig vinden er rustig over na te denken en het verhaal op te kunnen schrijven’.

Meer slachtoffers bereiken én beter ondersteunen

Met het programma Slachtofferhulp Nederland 2.0 wil de organisatie meer slachtoffers bereiken én beter ondersteunen. Het draait om vernieuwing van methodieken, betere benadering van cliënten en versteviging van de samenwerking in de strafrechtketen. In 2017 wordt de online dienstverlening stapsgewijs verder ontwikkeld.

Bijna 191.000 slachtoffers geholpen

Slachtofferhulp Nederland ontving afgelopen jaar de gegevens van ruim 238.000 slachtoffers. Met 191.000 slachtoffers kwam de organisatie in contact, waarvan ruim 111.000 slachtoffers voldoende had aan eenmalig contact en advies. Bijna 80.000 slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp; ruim 10.000 meer dan in 2015. Hieronder valt bijvoorbeeld ondersteuning in het strafproces, hulp bij het verhalen van schade of praktische en emotionele opvang. Ook het aantal vervolgdiensten steeg fors; een slachtoffer kan namelijk gebruik maken van meerdere diensten.

Bekijk het jaarverslag 2016

 
 

 

Noot voor de redactie:

Lieke van Loon, communicatiemedewerker

030 234 0116 of 06 24673176

communicatie@slachtofferhulp.nl

 

 

Volg ons ook op: