Nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie.
   
  Persbericht Utrecht - 13 juli 2017

Rosa Jansen nieuwe Voorzitter Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland

 

Per 1 september is Rosa Jansen de nieuwe Voorzitter Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling. Zij volgt Harry Crielaars op.

Rosa Jansen was tot 1 juni 2017 voorzitter van het College van Bestuur van het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) dat de opleidingen voor rechters, officieren van justitie en hun ondersteuning verzorgt. Daarnaast is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland. Zij is de laatste decennia als bestuurder binnen de rechterlijke macht werkzaam geweest. In diverse nevenfuncties heeft zij haar focus op de publieke sector verbreed.

Rosa Jansen zal haar brede kennis en bestuurlijke ervaring inzetten om de positie van slachtoffers verder te versterken. Belangrijk daarbij is de samenwerking met de verschillende organisaties binnen en buiten de strafrechtketen die daarin een taak hebben. Rosa Jansen is zeer actief geweest in internationale netwerken en kan vanuit die ervaring eraan bijdragen om ook internationaal de positie van het slachtoffer te verbeteren.    

Annemarie Penn-te Strake, voorzitter van de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling: “Wij zijn verheugd over de benoeming van Rosa Jansen als bestuursvoorzitter. Met haar kwaliteiten en ervaring gaat zij, samen met haar medebestuurder en alle medewerkers, Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling verder profileren als kwalitatief hoogwaardige organisatie voor slachtofferzorg. De Raad van Toezicht prijst zich gelukkig dat de rechten van slachtoffers de laatste jaren flink zijn verbeterd. Maar we zijn er nog niet. Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling zijn enorm in ontwikkeling. Wij zien in Rosa iemand die met haar energie en vernieuwende inzichten daar een enorme bijdrage aan kan leveren.”

Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing. Wij helpen slachtoffers, getuigen, betrokkenen, achterblijvers en nabestaanden. Wij ondersteunen hen op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Onze hulp is altijd gratis.

Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld) is sinds 2007 dé organisatie voor herstelbemiddeling. Sinds 2012 begeleidt zij tevens mediation in strafzaken. De professionele bemiddelaars van Perspectief dragen bij aan herstel door contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven, (verkeers-)ongevallen of ingrijpende incidenten te bevorderen en te begeleiden.

Bekijk of download een foto van Rosa Jansen.

 
 

 

Noot voor de redactie:

Harriët Koelewijn of Jelmer van der Woude van de afdeling Communicatie

030-2340116

communicatie@slachtofferhulp.nl

 

 
Foto Rosa Jansen  

Volg ons ook op: