Gedragsregels en omgangsvormen discussieforum Slachtofferhulp Nederland

Met het discussieforum wil Slachtofferhulp Nederland bereiken dat mensen die een schokkende gebeurtenis hebben ondervonden, herkenning, erkenning, informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen.

Ontmoetingsplaats

Het forum is een ontmoetingsplaats om ervaringen en informatie met elkaar te delen. Waar mensen samenkomen zijn regels en omgangsvormen op zijn plaats. Zo ook op het forum van Slachtofferhulp Nederland.

Registratie

Voor het leveren van bijdragen aan het forum is registratie verplicht. Deelnemers zijn verplicht om een voornaam, achternaam, e-mail adres, wachtwoord en gebruikersnaam (pseudoniem waaronder de bijdragen worden gepubliceerd) op te geven. Deelnemers aan dit forum dienen 16 jaar of ouder te zijn.

Door registratie gaat men akkoord met de gedragsregels van het forum van Slachtofferhulp Nederland en de disclaimer.

Gedragsregels en omgangsvormen

Slachtofferhulp Nederland vindt het belangrijk dat alle deelnemers zich thuis voelen op dit forum. Daarom willen wij aandacht vragen voor een respectvolle wijze van communicatie met elkaar. Bijdragen waarin -bewust- aangezet wordt tot conflicten c.q. verstoring van de discussie worden niet op prijs gesteld.

  • Slachtofferhulp Nederland behoudt zich het recht voor om bijdragen te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of een discussie te sluiten.
  • Het is niet toegestaan om teksten met racistische, beledigende, pornografische, dreigende of andere illegale inhoud te plaatsen.
  • Slachtofferhulp Nederland ontraadt deelnemers om identificeerbare informatie, (e-mail) adressen, telefoonnummers enz. over zichzelf te publiceren. Zie hiervoor de privacyverklaring discussieforum Slachtofferhulp Nederland.
  • Identificeerbare informatie van derden mag niet in uw bijdragen worden opgenomen. Zie hiervoor de privacyverklaring discussieforum Slachtofferhulp Nederland.
  • Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is op grond van wetgeving niet toegestaan.
  • Het plaatsen van commerciële berichten is voor gebruikers niet toegestaan. Uw bijdragen mogen geen commercieel doel dienen.
  • Plaats geen spam.
  • Het forum is niet de plaats om studieopgaven/vragen te plaatsen.
  • Plaats de berichten in het Nederlands.
  • Het is verboden bijdragen te plaatsen die op welke wijze dan ook in strijd zijn met wet- en regelgeving.

Eigen verantwoordelijkheid

Slachtofferhulp Nederland zal zoveel mogelijk laakbare berichten uit dit forum weren, maar het is niet mogelijk om alle bijdragen te bekijken. U blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de mogelijke gevolgen van het posten van uw bijdragen of boodschap.

Melden

Mocht een van de boodschappen u om de een of ander reden storen of in strijd zijn met de hier omschreven gedragsregels dan kunt u dat melden door een e-mail te sturen naar privacy@slachtofferhulp.nl.

Toegang ontzeggen

Slachtofferhulp Nederland kan een deelnemer de toegang tot het forum ontzeggen als deze na een waarschuwing de regels blijft overtreden.

Gebruikersaccount

Het is niet toegestaan om je aan te melden onder meer dan één account. De beheerders van dit forum hebben onder meer de mogelijkheid om IP-adressen te vergelijken. Als het bewijs of het vermoeden bestaat dat je gebruik maakt van meer dan één account zullen de ongewenste accounts verwijderd worden en afhankelijk van de situatie kan Slachtofferhulp Nederland besluiten je hoofdaccount definitief te blokkeren.

Als je om wat voor reden dan ook problemen ondervindt met je huidige account, meld je dan niet met een tweede account, maar neem contact op met webmaster@slachtofferhulp.nl zodat je probleem verholpen kan worden.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle berichten op het discussieforum van Slachtofferhulp Nederland ligt bij de deelnemers.

Slachtofferhulp Nederland is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste bijdragen aan het forum.