Geschiedenis

Slachtofferhulp Nederland bestaat sinds 1984. De belangrijkste ontwikkeling voor het ontstaan van Slachtofferhulp Nederland vond plaats in de jaren '70. Deze ontwikkeling betrof het teruggekeerde inzicht dat bij criminaliteit niet alleen daders betrokken zijn, maar ook slachtoffers.

De opkomst van de slachtofferbeweging vond plaats op meerdere plaatsen in de wereld, maar was in eerste instantie beperkt tot een klein aantal landen, zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en later ook Nederland. Na een proef in Rotterdam in 1984 was de beurt aan heel Nederland. De oprichting van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp, de voorloper van Slachtofferhulp Nederland, was een feit.

Geschiedenis en belangrijke ontwikkelingen

1984 Start Slachtofferhulp Nederland
1989 Hulpverlening wordt uitgebreid naar slachtoffers verkeer
1995 Wet Terwee; wet slachtofferhulp
2002 Slachtofferhulp Nederland wordt een landelijke organisatie
2004 Komst schriftelijke slachtofferverklaring
2005 Invoering spreekrecht
2009 Jubileum 25 jaar Slachtofferhulp Nederland
2009 Landelijk casemanagement levensdelicten
2011 Wet versterking positie slachtoffer