Jaarverslag 2013

Slachtofferhulp Nederland heeft afgelopen jaar 20% meer slachtoffers vervolghulp geboden dan in 2012. Slachtoffers maakten in 2013 vooral meer gebruik van de praktische en emotionele ondersteuning, maar ook van het verhalen van schade. In totaal ontvingen wij de gegevens van 225.866 slachtoffers, getuigen en betrokkenen. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar.