Jaarverslag 2014

Uitkomsten bieden

2014 was een jaar waarin Slachtofferhulp Nederland 397 nabestaanden van de MH17-ramp bijstond, waarin we extra financiering ontvingen om nog meer slachtoffers actief te kunnen benaderen vanaf ZSM en een jaar waarin opnieuw meer slachtoffers gebruik maakten van onze begeleiding bij het strafproces.