Jaarverslag 2015

Focus op kwaliteit

Het jaar 2015 stond in het teken van 'focus op kwaliteit'. Het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland, maar ook binnen onze keten.

Article image 
Voorwoord Raad van Bestuur

De best mogelijke ondersteuning van slachtoffers: onze hele organisatie is daarop gericht. Maar om die belofte waar te blijven maken, moeten we wel meegroeien met de veranderende wensen van slachtoffers. Kunnen ze ons bereiken wanneer zíj dat willen? En krijgen ze dan precies de informatie en ondersteuning die zij nodig hebben? In 2015 zijn daarin belangrijke stappen gezet. Lees meer

Terugblik op 2015 met Raad van Toezicht

Sinds 1 juli 2015 is Annemarie Penn-te Strake, burgermeester van de gemeente Maastricht, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland. Samen met de voorzitter blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de toekomst. Lees meer

Hulpverleningscijfers 

In 2015 ontving Slachtofferhulp Nederland de gegevens van 237.080 slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen die behoren tot onze doelgroep. Dat is een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Lees meer

Kwaliteitssysteem voor optimale dienstverlening

Duidelijke werkprocessen voor medewerkers, duidelijke en eenduidige kwaliteit voor slachtoffers. Dat is het gevolg van de ‘Werk-Wijzer’, het nieuwe kwaliteitssysteem van Slachtofferhulp Nederland. In 2015 werkten betaalde en onbetaalde medewerkers voor het eerst met deze procedures. ‘Met een goed resultaat’, vertelt Aafke Steenhuis, projectleider Kwaliteitsbeleid. Lees meer

Recht doen aan slachtoffers

Zowel Slachtofferhulp Nederland als haar ketenpartners zijn al geruime tijd bezig met verbeteringen voor slachtoffers in het strafproces. Marie-Caroline Berndsen leidt als implementatiemanager de invoering van de verbetermaatregelen binnen Slachtofferhulp Nederland in goede banen. Lees meer

Beter aansluiten op specifieke wensen en behoeften

Na sommige misdrijven en calamiteiten hebben slachtoffers en nabestaanden baat bij gespecialiseerde dienstverlening. Binnen het programma ‘Differentiatie in Dienstverlening’ onderzoekt programmamanager Maaike Stolte hoe Slachtofferhulp Nederland nóg beter kan aansluiten op specifieke wensen en behoeften. Lees meer

Betere bereikbaarheid

Slachtoffers zoeken steeds vaker online contact op met Slachtofferhulp Nederland, bijvoorbeeld via Facebook of het Slachtofferhulpforum. Slachtofferhulp Nederland zet zich actief in om meer slachtoffers te bereiken. Waar het eerste contactmoment met het slachtoffer ook plaatsvindt, we willen hem of haar vanaf dat moment zo goed mogelijk ondersteunen. In 2015 legde Slachtofferhulp Nederland de focus op ‘de voordeur’ om komende jaren nog beter bereikbaar te zijn voor slachtoffers. Lees meer

Of lees meer: