Jaarverslag 2016

De formule van Slachtofferhulp Nederland

Goede slachtofferhulp is méér dan de som der delen. Een luisterend oor alleen is niet genoeg, wil een slachtoffer de draad van het leven weer kunnen oppakken. Een uitgebalanceerd samenspel tussen hart, hoofd en handen – dát is de kracht van onze dienstverlening. Zonder samenwerking zouden we dit niet kunnen waarmaken. Ketenpartners, gemeenten en wetenschappers vormen cruciale elementen in onze formule. Gezamenlijk werkten we ook in 2016 aan de beste uitkomst: maatwerk voor alle slachtoffers.

 Lees het jaarverslag 2016

Article image 

Wat leest u in ons jaarverslag 2016? 5 keer uitgelicht:

  • We hielpen bijna 191.000 slachtoffers. Hiervan maakten bijna 80.000 slachtoffers gebruik van vervolghulp, ruim 15 procent meer dan in 2015.
  • We hielpen meer zedenslachtoffers dankzij een verbeterde doorstroom vanuit de politie en de inzet van nieuwe communicatiekanalen.
  • In januari 2017 nam de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur, Harry Crielaars, afscheid van Slachtofferhulp Nederland.
  • In 2016 werd het spreekrecht uitgebreid. Hiermee hebben slachtoffers en nabestaanden in de rechtszaal meer recht van spreken.
  • De eerste Academische Werkplaats ging van start, een onderzoeksprogramma in samenwerking met het International Victimology Institute Tilburg.

Lees ook het nieuwsbericht dat naar aanleiding van het jaarverslag verscheen: Meer zedenslachtoffers geholpen door vernieuwde dienstverlening